Projelerimiz

  • Sürekli Toplam Organik Karbon (TOK) VE Trihalometan (THM) Analiz Cihazının Geliştirilmesi”, Projesi, (2021-2024).

 Projenin temel amacı; içme suyu arıtma tesisleri için sürekli(real time) toplam organik karbon (TOK) ve Trihalomethan (THM) analiz cihazının geliştirilmesidir.

Proje kapsamında içme suyu kaynaklarında meydana gelebilecek kirlenmeleri kısa sürede tespit edebilen erken uyarı sistemi geliştirilmiştir.

-A +A