Kitaplar

  •  “Tekstil Ürünlerinin Bitirilmesi Kaynak Verimliliği Rehberi”. E. Şık, B. Kıran, S. Dağlı, R. Partal & T. Budak Duhbacı. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2018.
     
  • “Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi Özet Kitap”. K. Rende, Ş. Karahan Özbilen, R. Partal, Ö. Durmuş, N. Atalay, N. Dönmez, B. A. Keskin & G. Aras. Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü, 2017.
     
  • “Sağlık Kuruluşları Atıksu/Sıvı Atık Yönetimi El Kitabı”. S. Murat Hocaoğlu, O. Canlı, İ. Baştürk, M. Dursun, R. Partal, S. Dağlı, E. Öktem Olgun, P. Talazan. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2017. (https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/saglik-kuruluslari-atiksusivi-atik-yonet-m--el-k-tabi-20180521152816.pdf)
     
  • Telli Karakoç F., Ediger D., Günay A.S. (2016) Oil Pollution in Turkish Waters of the Mediterranean Sea. In: Carpenter A., Kostianoy A. (eds) Oil Pollution in the Mediterranean Sea: Part II. The Handbook of Environmental Chemistry, vol 84. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/698_2016_100
-A +A