R/V TÜBİTAK MARMARA Gemisi

TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi Hizmetleri

Araştırma Gemisi ve araştırma botları sahip olduğu güncel ekipman altyapısı ve sınırsız seyir imkanlarıyla Türkiye denizlerinde bilimsel araştırmalar yaparak kirliliğin izlenmesi ve deniz çevresinin korunmasına yönelik önemli bilgiler sağlamaktadır. Ayrıca TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi kamu kurumları ve özel sektör işbirliği kapsamında ulusal ve uluslararası Ar-Ge, mühendislik ve altyapı projelerinde hizmet vermeye hazırdır. Projelerinizde gemimizi kullanmak, gemi teknik ve cihaz altyapısı hakkında bilgi almak için rvtubitakmarmara@tubitak.gov.tr e-posta adresine ileti gönderebilir veya (90) 262 677 2900 telefon numarasını arayabilirsiniz.

Günümüzde enerji ve mineral kaynak arama, savunma, kıyı alanları yönetimi, taşımacılık, balıkçılık ve turizm gibi denizcilik faaliyetleri için çok disiplinli deniz araştırmaları altyapısı gerekmektedir. Öte yandan, Türk Boğazları başta olmak üzere kıyısal alanlarımız, özel koruma bölgelerimiz ve denizlerimiz gemi taşımacılığı ve gemi kazalarıyla denize dökülen petrol ve petrol türevleri, sintine, kimyasal ve radyoaktif maddeler ve balast suyu gibi tehlikeli atıkların tehdidi altındadır. Ulusal deniz çevremizin etkin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için oşinografik, hidrografik ve iklimsel dinamiklerin araştırılması, biyolojik çeşitliliğin belirlenmesi ve kirleticilerin denizel ortama etkilerinin saptanması önemlidir. Bu nedenlerle, Münhasır Ekonomik Deniz Alanlarımızda ve uluslararası sularda çalışabilecek donanıma sahip bir araştırma gemisinin ulusal deniz araştırmalarına çok önemli katkıda bulunacağı değerlendirilerek, “Deniz ve Denizcilik Konusunda Ulusal Uygulamalı Deniz Araştırmaları Merkezinin TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde oluşturulması Ve İlgili Kurumlarla İlişki Ağlarının Sağlanması” hedeflenmiştir. Bu hedefe ulaşmak için, söz konusu oşinografik çalışmaları icra edebilecek kapasitede, bölgesel sınıf (regional class) ve orta ölçekli (41.2 m) bir araştırma gemisinin (R/V TÜBİTAK MARMARA) inşası tamamlanarak 1 Temmuz 2013 tarihinde işletmeye alınmıştır.

R/V TÜBİTAK Marmara Arşatırma Gemisi ile ilgili ayrıntılı teknik bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Fotoğraflar

-A +A