Su ve Atık Su Laboratuvarı

Su, atıksu ve katı atık analizleri konularında faaliyet gösteren laboratuvarlarımız başta sanayi olmak üzere, kamu kuruluşları ve merkezde yürütülen projelerin analiz ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Laboratuvarlarımızda su ve atıksu ile ilgili tüm kirlilik parametrelerinin ölçümü ve analizi gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda içme suyu, kullanma suyu ve atıksu arıtma tesisi deşarj suyu numunelerinin analizleri yapılmaktadır.

Enstitümüz Mart 2002 tarihi itibari ile ISO 9001 kalite belgesini, Aralık 2002 tarihi itibari ile de Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu standardı olan TS EN ISO/IEC 17025:2005 kalite belgesini almıştır. Bu belge kapsamında laboratuvarlarımızda uygulanmakta olan 93 adet su, Atıksu, atıkyağ, toprak ve arıtma çamuru analiz metodu akredite edilmiştir.
25.10.2004 tarihinden itibaren Su, Atıksu, Atıkyağ, Toprak ve Arıtma çamurlarının Çevre Mevzuatı kapsamında analizleri için  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucu verilen  "Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi" ne sahiptir.

Su ve Atık Su Laboratuvarları Grubu aşağıdaki laboratuvarlardan oluşmaktadır:

 • Numune Kabul ve Hazırlama Laboratuvarı
 • Fiziksel ve Kimyasal Analiz Laboratuvarı 1
 • Fiziksel ve Kimyasal Analiz Laboratuvarı 2
 • Hidrokarbon Analiz Laboratuvarı 
 • Organik ve İnorganik Enstrümantal Analiz Laboratuvarı
 • Elementel Analiz Laboratuvarı
 • İleri Elementel Analiz Laboratuvarı
 • Spektrofotometrik Analiz Laboratuvarı
 • Balıkbiyodeneyi Analiz Laboratuvarı
 • Havasız Arıtılabilirlik Laboratuvarı
 • Pilot Ölçekli Arıtılabilirlik Sistemleri (Atıksu Arıtılabilirlik çalışmaları için)
-A +A