Katı ve Tehlikeli Atık Laboratuvarı

Katı ve Tehlikeli Atık Laboratuvarı’nda, ülkemiz sanayisinden kaynaklanan kirleticilerin (dioksin ve furanlar, poliaromatik hidrokarbonlar, pestisitler, poliklorlu bifeniller, uçucu organik bileşikler vs.) analizleri yapılmaktadır. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan yönetmeliklerin (Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik) uygulanmasında laboratuvarımız etkin bir rol üstlenmektedir.

Katı ve Tehlikeli Atık Laboratuvarları Grubu aşağıdaki laboratuvarlardan oluşmaktadır:

  • Tehlikeli Organik Kimyasallar Analiz Ön İşlem Laboratuvarı
  • Tehlikeli Organik Kimyasallar Analiz Laboratuvarı
  • Atık Tanımlama ve Sınıflandırma Laboratuvarı
  • Atık Geri Kazanım Laboratuvarı
  • Pestisit Analiz Laboratuvarı
-A +A