Hava Kirliliği ve Kontrolü Laboratuvarı

Hava Kirliliği ve Kontrolü Laboratuvarı bünyesinde, ortam havasının kalitesini belirlemek üzere kurulmuş olan Hava Kalitesi Ölçüm Laboratuvarı ve baca gazı emisyon ölçümlerini gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş olan Emisyon Ölçüm Laboratuvarı hizmet vermektedir. Ayrıca gürültü haritası oluşturmaya yönelik gürültü düzeyi ölçüm çalışmaları da sürdürülmektedir.

Ülkemizde son yıllarda yeni bir kirlilik türü olarak ortaya çıkan koku kirliliği konusunda gerekli yeterlik ve akreditasyon belgelerine sahip olan labortavuarımız koku ölçümleri de yapmaktadır.

Laboratuvarımız birçok parametrenin örnekleme, ölçüm ve analizinde TS EN ISO/IEC 17025’e göre TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. Baca gazı ölçüm ve analizleri TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 şartlarına uygun olarak akredite edilmiştir. TS EN 14181 metodu ve Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği kapsamında çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca tüm yöntemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yeterlilik Belgesi'nde yer almaktadır. 

Hava Kirliliği ve Kontrolü Laboratuvarları Grubu aşağıdaki laboratuvarlardan oluşmaktadır:

  • Hava Kalitesi İzleme Laboratuvarı
  • Baca Gazı Karakterizasyon Laboratuvarı
  • Olfaktometrik Koku Analiz Laboratuvarı
  • Gürültü Modelleme Laboratuvarı
  • Atmosferik Modelleme Laboratuvarı
-A +A