Deniz ve İçsular Laboratuvarı

TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü bünyesinde yer alan Deniz ve İç Sular Laboratuvarı kurum dışından gelen numunelerin analizlerinin ve kurum bünyesinde yürütülen projeler için gerekli analizlerin yapımında hizmet vermektedir. Laboratuvar göl, akarsu gibi tatlısularda ve deniz suyunda analiz yapma kabiliyetine sahiptir. Laboratuvar akretide olduğu analizlerde uluslararası karşılaştırma testlerinde sürekli yüksek başarı elde etmektedir.

Enstitümüz Mart 2002 tarihi itibari ile ISO 9001 kalite belgesini, Aralık 2002 tarihi itibari ile de Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu standardı olan TS EN ISO/IEC 17025:2005 kalite belgesini almıştır.

Deniz ve İç Sular Laboratuvarında 23 parametrenin analizi yapılmaktadır. 9 parametre Türk Akredite Kurumu tarafından akredite edilmiş, aynı zaman Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre Yeterlilik Belgesi’ne sahiptir. Akredite olan parametreler, doğalsularda orto-fosfat, silikat, nitrit+nitrat azotu, toplam fosfor, AKM, pH, iletkenlik, tuzluluk; sedimanda karbon ve azot tayinidir. Ayrıca dört analiz metodu ile parmak izi analize de Çevre Yeterlilik Belgesi kapsamındadır.

Deniz ve İçsular Laboratuvarları Grubu aşağıdaki laboratuvarlardan oluşmaktadır:

  • İç Sular Analizleri Laboratuvarı
  • Ekotoksikoloji Laboratuvarı
  • Sediment Laboratuvarı
  • Deniz Biyolojisi Laboratuvarı
  • Deniz Kimyası Laboratuvarı
  • Parmak izi Laboratuvarı
  • Yüksek Başarımlı Modelleme Laboratuvarı
  • Moleküler DNA Barkodlama Laboratuvarı

Parmak İzi Analizi

Parmak izi analizi gemilerden kaynaklanan petrol kirliliğini belirlemek amacıyla kullanılan yöntemdir. Bu yöntemde denizden ve gemiden alınan numunelerin analiz sonuçları karşılaştırılarak kirliliğin kaynağı tespit edilmektedir. Analiz dört cihazın kullanımı tamamlanmaktadır. Kullanılan cihazlar: floresans spektrofotometre, FT-IR, HPLC ve GC-FID’dır. Bu dört cihazdan çıkan sonuçların birbirini doğrulaması ile kirliliğin kaynağı kesinlik kazanmaktadır.

Parmak izi analizinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen  “Çevre Yeterlilik Belgesine” sahip tek kurum TÜBİTAK MAM’dır.

Deniz Örneklemeleri

Deniz çalışmaları ve örneklemeleri için 41 m uzunluğunda araştırma gemisine ve 6 m uzunluğunda araştırma teknesine sahiptir. Araştırma gemisi deniz çalışması ve örneklemesi için gerekli donanım ve teçhizata sahiptir.

Tekne ile iç sularda çalışma ve örnekleme yapma kapasitesi arttırılmıştır.  Tekne ile yüzeysel sular fiziksel parametre ölçümleri ve numune alımları, aynı zamanda teknenin hızlı ve manevra kabiliyetinin yüksek olması sebebiyle İzmit Körfezi ve deniz kıyılarında yapılan araştırma projelerinde aktif olarak kullanılmaktadır.

-A +A