Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Laboratuvarı

Enstitü bünyesindeki stratejik iş birimleri tarafından yürütülen çok disiplinli projelerde ihtiyaç duyulan coğrafi tabanlı verilerin toplanması, uygun veri modelinin hazırlanması, analiz edilmesi, sonuçların görselleştirilmesi ve paylaşılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu çalışmalar Çevresel Değişimlerin İzlenmesine Yönelik CBS Altyapısının Oluşturulması ve Çevre Yönetiminde CBS Tabanlı Karar Destek Uygulamaları olmak üzere iki ana başlık altında yürütülmektedir. 2006 yılından beri yapılan projeler kapsamında üretilen CBS tabanlı veriler özellikle karar vericilerin ihtiyaç duyabileceği karmaşık analizlerin yapılması ve olası ihtiyaçların tespit edilmesinde önemli bir arşiv niteliğindedir. Özellikle çevresel sorunların çözümü ve planlama faaliyetlerine yönelik yapılacak olan tüm projelerde Uzaktan Algılama ve  CBS'nin etkin bir karar destek aracı olarak kullanılması hedeflenmiş ve çalışmalara bu yönde devam edilmektedir.

Fotoğraflar

-A +A