Cihazlar

 • Baca Gazı Toz Ölçüm Cihazı
 • Yanma Gazları Tayin Cihazı
 • Dioksin/Furan, PAH, Ağır Metal, Halojen Örnekleme Sistemi
 • Portatif FTIR Cihazı
 • Portatif TOC Cihazı
 • Gaz Kromatografisi-Kütle Spektroskopisi (GCMS)
 • QAL1 sertifikalı sürekli emisyon ölçüm sistemleri
 • Otomatik Toz (PM10) (Beta gauge)
 • Gürültü düzeyi ölçüm cihazı ve kalibratörü
 • Olfaktometrik koku ölçüm sistemi
 • Otomatik Kükürt Dioksit tayin cihazı
 • Otomatik Azot Oksit tayin cihazı
 • Otomatik Karbon Monoksit tayin cihazı
 • Otomatik Ozon tayin cihazı
 • Otomatik Hidrokarbon tayin cihazı
 • Otomatik Uçucu Organik Bileşikler tayin cihazı
 • Yüksek Hacimli Toz Örnekleyici
 • Yarı Otomatik toz (PM10/PM2,5) tayin cihazı
-A +A