Analizler

  • Temizsu, Atıksu, Katı Atık ve Atıkyağ numunelerinde metal ve ağır metal analizleri.
  • Temizsu, Atıksu ve Katı Atık numunelerinde düşük miktarlardaki yağ gres tayini ve sularla taşınan petrol ürünlerinin kaynağının analizi.
  • Temizsu, Atıksu Katı Atık ve Atıkyağ numunelerinde anyon ve katyon analizi.
  • Temizsu, Atıksu, Katı Atık ve Atıkyağ numunelerinde düşük miktarlardaki mineral yağ ve hidrokarbonların analizi.
  • Temizsu, Atıksu Katı Atık ve Atıkyağ numunelerinde toplam ve çözünmüş organik karbon tayini.
  • Temizsu, Atıksu, Katı Atık ve Atıkyağ numunelerinde organik bileşiklerde bulunan halojenlerin toplamının klorür iyonu cinsinden analizi.
  • Temizsu, Atıksu, Katı Atık ve Atıkyağ numunelerinde kolorimetrik yöntem ve hazır kit yöntemleriyle analizi.
  • Temizsu, Atıksu, Katı Atık numunelerinde Toplam Kjeldahl Azotu ve Amonyum Azotu tayini.
  • Katı atık, Toprak ve Atıkyağ numunelerinin metal analizleri.
  • Temizsu, Atıksu, Katı atık ve Atıkyağ numunelerinde periyodik sistemde yer alan 70 adet elementin ppt seviyelerinde analiz
-A +A