Analizler

 • Poli Aromatik Hidrokarbonların (Pah) Analizleri
  • Katı örneklerinde PAH analizi* (ISO 13877)
  • Su örneklerinde PAH analizi* (EPA Method 550.1)
  • Sabit kaynak emisyonlarında PAH analizi* (ISO 11338-2)
 • Btex Ve Uçucu Organik Bileşik Analizleri
  • BTEX (benzen, toluen, etilbenzen, pmo ksilen) analizi* (EPA 8015C)
  • Suda benzen analizi (EPA 8015C)
  • 1,2-dikloretan analizi (ISO 15680)
  • Tetrakloreten ve trikloreten analizi (ISO 15680)
  • Uçucu (organik) yağ asitleri
  • Trihalometan (THM) analizi (ISO 15680)
  • Uçucu organik bileşik (VOC) analizleri (su örneklerinde)
 • Poliklorlu Bifenillerin (Pcb) Ve Pestisitlerin Analizleri
  • PCB (atıkyağlarda) analizi* (EN 12766)
  • PCB (toprakta) analizi* (ISO 10382)
  • Su örneklerinde pestisit analizi (organoklorlular, organofosforlular, herbisitler, fungusitler, karbamatlar)
  • Katı örneklerinde pestisit analizi (organoklorlular, organofosforlular, herbisitler, fungusitler, karbamatlar)
 • Dioksin /Furan Analizleri
  • Sabit kaynak emisyonlarında dioksin /furan analizi* (TS EN 1948/2-3)
  • Gıda örneklerinde dioksin /furan analizi (EPA 1613)
 • Karakterizasyon Çalışmaları
  • Endüstriyel arıtma çamurlarının bertaraf/geri kazanım yöntemleri için karakterizasyon (numune başına)
  • Kentsel arıtma çamurlarının bertaraf/geri kazanım yöntemleri için karakterizasyon (numune başına)
  • Evsel katı atıkların karakterizasyonu (dönem/bölge)
  • Ekstraksiyon, matriks hazırlama (GC, GC/MS, HPLC)
  • Çevre kanunca alınması gereken izin ve lisanlar hakkındaki yönetmelik çerçevesinde teknik uygunluk analizleri
  • EK IIIB kapsamında atık analizleri, inceleme ve değerlendirme
  • Atığın termal davranışının incelenmesi (TG/DTA analizleri) (EN ISO 11358)
  • Parlama noktası tayini (Pensky Martens Kapalı Kap Metodu, ASTM D93)
  • Tehlikeli maddelerin su ve çevresinde neden olduğu kirliliğin kontrolü yönetmeliği çerçevesinde EK 1 analizleri (EPA 5030C)
-A +A