Analizler

Hava Kirliliği ve Kontrolü Laboratuvarında Yapılan Ölçüm ve Analizler

 • Sabit kaynaklarda toz, yanma gazları tayini (SO2, CO, O2, NOx), uçucu organikler(VOC) ve toplam organik karbon tayini*
 • Sabit kaynaklarda ağır metallerin tayini*,
 • Sabit kaynaklarda halojen tayini*
 • Sabit kaynaklarda amonyak (NH3),  SO2, H2SO4 (SO3) ve formaldehit tayini*
 • Termik santrallerde (Toz, yanma gazları, halojenler-kanal bazında) performans testi*
 • Sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin kontrolü*
 • Sabit kaynaklarda dioksin/furan kütle derişimlerinin tayini*
 • Sabit kaynaklarda PAH tayini*
 • Deneme yakması ölçümleri
 • Gemi ana makine veya jeneratörü emisyon ölçümü
 • Koku emisyonu ölçümleri*

Hava Kalite Ölçümleri

 • Partiküler madde (PM10)*
 • Kükürt dioksit (SO2)*
 • Azot oksitler (NOX)
 • Uçucu organikler (VOC)
 • Karbon monoksit (CO)*
 • Ozon (O3)
 • EPA ISCT3 ile dağılım modellemesi (tesis başına)
 • Çöken toz ölçümü*
 • Çöken tozda ve PM10 içerisinde ağır metal analizleri (parametre başına)
 • PM10/PM2.5 örneklemesi*
 • PAH örneklemesi
 • PAH analizi
 • CALPUFF ile dağılım modellemesi (tesis başına)
 • Baca dışı kaynaklı emisyonun kütlesel debisinin tespiti
 • Kütle bilançosu metodu ile uçucu organik bileşiklerin emisyon hesabı

Hava Kalitesi Ölçümleri için Pasif Örnekleyiciler

 • Pasif örnekleyicilerle gazların (SO2, NO2, HF, HCl, NH3) tayini*
 • Pasif örnekleyicilerle BTEX tayini*
 • Pasif örnekleyicilerle H2S ve O3 tayini

Gürültü Ölçümü ve Dağılımı

 • Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayini*
 • Sanayi tesislerinden kaynaklı ses güç seviyelerinin tayini*

*Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.

-A +A