Analizler

 • Atıksularda akut zehirliliğin (toksisitenin) saptanması için kullanılan bakteriyel Lüminesans yöntemi ile (Mikrotox)
 • Doğal sularda nitrit+nitrat azotu analizi
 • Doğal sularda orto-fosfat analizi
 • Doğal sularda amonyum azotu analizi
 • Doğal sularda silikat analizi
 • Doğal sularda toplam azot analizi
 • Doğal sularda toplam fosfat tayini
 • Doğal sularda Toplam organik karbon analizi
 • Suda toplam ve bireysel PAH analizleri
 • Suda çözünmüş oksijen analizi
 • Sularda partikül sayımı (2-100 µm)
 • Doğal sularda toplam askıda katı madde analizi
 • Parmak izi analizi – Petrol kirliliğinin kaynağının tespiti için
 • Sedimentte karbon ve azot tayini (bu yöntem toprak analizleri de içinde kullanılabilmektedir.)
 • Sedimentte toplam ve bireysel PAH analizleri
 • Fiziksel parametreler (pH, sıcaklık, tuzluluk, iletkenlik)
 • Doğal sularda Klorofil-a analizi
 • Doğal sularda fitoplankton sayımı ve tür teşhisi 
-A +A