Kurum Kültürü ve Politikalar

Hedefimiz

Çevre teknolojilerine yön veren, uygulamalı araştırma merkezi olmak.

Görevimiz

Çevre teknolojileri alanındaki ihtiyaçları karşılamak üzere, uygulamalı araştırmalar yaparak, bilgi ve teknoloji üretmek, toplum hizmetine sunmak.

Yönetim Politikası

TÜBİTAK MAM’ın Yönetim Politikası doğrultusunda; araştırma geliştirme ve inovasyon yetkinliklerini kullanarak, en üst düzeyde başarıyı yakalamak ve yaratıcılığı geliştirmek için var olan uzmanlık alanlarında çalışmalar yapan, yeni uzmanlık alanları ve teknolojiler geliştiren, ülkemizin rekabet gücünü arttırarak toplumun refahına ve ekonomiye katma değer sağlayan, ülkemiz için bilimsel ve teknolojik sürdürülebilir çözümler üreten bir bilim ve teknoloji enstitüsü olmaktır.

Bu politika çerçevesinde Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, müşterilerine EN ISO/IEC 17025 Test ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar, EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-Şartlar ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Standartlarının gerekliliğini karşılayacak düzey ve kalitede hizmet vermeyi taahhüt eder.

Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü çalışanları;

 • Hizmet ve ürün kalitesindeki sürekli iyileşmenin bilincindedir.
 • Sürekli kurumsal gelişim felsefesini benimsemişlerdir.
 • Laboratuvarlarının yeterliliğini, sonuçların güvenirlilik ve gizliliğini kaybedecek veya zayıflatacak hiçbir uygulamaya dahil olmaz.

Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Yönetimi;

 • Kaynaklarını ulusal ve kurumsal önceliklere destek olacak şekilde geliştirmeyi ve yönetmeyi,
 • Ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik iş birlikteliği geliştirmeyi,
 • Geliştirmiş olduğu bilimsel ve teknolojik çözümleri faydaya çevirmeyi,
 • Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere; çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,
 • Planlanan faaliyetler ve/veya yeni gelişmeler ile yeni yatırımları gerçekleştirirken çevresel etkileri, iş sağlığı ve güvenliği risklerini dikkate almayı, kontrol yöntemlerini tanımlamayı,
 • Tüm faaliyetlerinde doğal kaynakları verimli kullanmayı, geri kullanım ve dönüşümü desteklemeyi,
 • Faaliyetleri sırasında olası çevre kazalarından ve acil durumlardan oluşabilecek çevresel etkileri, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik riskleri güvence altına alarak kontrol altında tutmayı; zararlarını azaltmayı,
 • EN ISO/IEC 17025 Uluslararası Standardı’nın gereklerini karşılayan bir laboratuvar ortamı sağlayarak, iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile müşterilerine sürekli artan kalitede hizmet vermeyi,
 • Üstlendiği misyon ve ürettiği hizmetlerin kalitesi ile güvenilirlik, dürüstlük, tarafsızlık, gizlilik, sürekli iyileşme ve bilimsellik ışığında ulusal ve uluslararası alanda önder bir enstitü olmayı,
 • Personelinin kararlarını etkileyebilecek hiçbir iç ve dış etkiye maruz kalmamasını ve sorumluluklarını anlamasını sağlamayı,
 • Tüm personelin kalite sistem dokümantasyonunu ve kalite politikasını benimsenmesi, öğrenmesi ve kendi işlerinde uygulanması için gerekli faaliyetleri yürütmesini sağlamayı

taahhüt eder.

-A +A