Yeniköy Termik Santrali'nin Hava Kalitesine Etkilerinin Araştırılması

PROJENİN ADI  

:

Yeniköy Termik Santrali'nin Hava Kalitesine Etkilerinin Araştırılması

DESTEKLEYEN

:

Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (YEAŞ)

SÜRE

:

23/03/2009-23/09/2011

PROJENİN AMACI

:

Artan elektrik taleplerini karşılamak üzere kurulmuş olan Yeniköy Termik Santralı’ndaki kirletici kaynakların ve açığa çıkabilecek kirleticilerin hava kalitesine etkilerinin değerlendirilmesi doğrultusunda, santralın bacalarından açığa çıkan hava kirleticilerinin belirlenmesine yönelik olarak emisyon ölçümlerinin gerçekleştirilmesi, ölçümler sonucunda belirlenen hava kirleticilerinin kütlesel debileri, topografya ve meteorolojik veriler baz alınarak kükürt dioksit (SO2), azot dioksit (NO2) ve partikül madde emisyonlarının hava kirlenmesine katkı değerlerinin modelleme yapılarak hesaplanması, tesis etki alanı içerisinde kükürt dioksit (SO2), azot dioksit (NO2), hidrojen florür (HF) ve hidrojen klorür (HCl), çöken toz ve havada asılı partikül madde (PM10) ölçümlerinin yapılarak, çöken toz ve partikül madde içerisinde ağır metal analizlerinin gerçekleştirilmesi

PROJENİN SONUÇLARI

:

Yeniköy Termik Santrali'nin işletme şartlarında hava kalitesine olan etkilerinin belirlenmesi ve Emisyon, Hava Kirliliği Dağılım Modellemesi ve Hava Kalitesi raporlarının hazırlanması

Fotoğraflar

-A +A