Sıcak Noktaların Entegre Yönetimi ve Karadeniz Ekosisteminin Korunması Projesi (HotBlackSea- HBS Project)

PROJENİN ADI                  

:

Sıcak Noktaların Entegre Yönetimi ve Karadeniz Ekosisteminin Korunması Projesi (HotBlackSea- HBS Project)

DESTEKLEYEN

:

EU ENPI Black Sea CBC Joint Operational Programme

SÜRE

:

28 Mart 2013- 28 Ekim 2015

PROJENİN AMACI

:

Karadeniz Havzası’na kara kökenli kirlilik kaynaklarından gelen çevresel tehditlerin belirlenmesi ve alıcı ortam izleme çalışmaları sonuçlarının değerlendirilmesi ile ortak politikaların geliştirilerek sınırlar ötesi işbirliğinin güçlendirilmesi

PROJENİN SONUÇLARI

:

Sıcak noktaların güncellenmesinde havza bazlı bir metodolojinin geliştirilmesi, sıcak noktaların tanımlanması, değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi, sıcak noktaların yönetimi için karar vericilere bilgi yönetimi amacıyla araçlar sağlanması, Karadeniz ülkelerinin çevresel politikalarının değerlendirilmesi, nehir izleme programlarının uyumunun sağlanması, kirlilik kontrolü ve rehabilitasyon için önlemlerin ve yatırımların belirlenmesi ve proje ortaklarıyla yeni projeler için kalıcı işbirliğinin sağlanması

(http://www.bs-hotspots.eu)

   
   

BASINDA ÇIKANLAR

-A +A