Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi

PROJENİN ADI  

:

Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi 

DESTEKLEYEN

:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürlüğü

SÜRE

:

Mart 2014-Mart 2016 (24 Ay)

PROJENİN AMACI

:

Bu projede, ülkemizde imalat sektöründe kaynak verimliliğinin (hammadde, su ve enerji tüketiminde) arttırılmasındaki potansiyelin miktarsal ve parasal olarak araştırılması hedeflenmektedir.

PROJENİN SONUÇLARI

:

Projede Nace Rev2’ye göre yapılmış sınıflandırmaya göre seçilmiş 5 ana sektör olan (10) Gıda ürünleri imalatı, (13) Tekstil ürünlerinin imalatı, (20) Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, (23) Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı ve (24) Ana metal sanayinden oluşan (5 sektör toplam 33 alt sektörden oluşmaktadır) hammadde, enerji, su azaltım potansiyellerini miktarsal ve değersel olarak analiz etmek, bunun için gerekli tipik önlemleri, maliyetleri, parasal geri dönüş sürelerini, genel uygulanabilirliği (sektör içi/arası) belirlemek, bunların yanı sıra fırsatların hayata geçirilmesi ile oluşacak çevresel iyileşmeyi tahmin etmektir.

-A +A