Mercedes-Benz Türk A.Ş. Aksaray Fabrikası

PROJENİN ADI   :

Mercedes-Benz Türk A.Ş. Aksaray Fabrikasına Ait Emisyon Parametrelerinin Uzun Süreli Ölçülerek Değerlendirilmesi

DESTEKLEYEN :

Mercedes-Benz Türk A.Ş. Aksaray Fabrikası

SÜRE :

01/03/2010-31/12/2013

PROJENİN AMACI :

Tesiste yer alan emisyon kaynaklarında Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY) kapsamında ölçümlerin yapılarak raporlandırılması, kütle Bilançosu Yöntemiyle Uçucu Organik Bileşiklerin Hesaplanması kapsamında her yıl için raporlandırma yapılması

PROJENİN SONUÇLARI : SKHKKY kapsamında her yıl için raporlandırılması, kütle bilançosu kapsamında her yıl için raporlandırılması, raporlama sonucunda sınır değerleri aşan kaynaklar için iyileştirme önerilerinin müşteri kuruma sunulması

Fotoğraflar

-A +A