İzmir ve Yenifoça Körfezi, Seferihisar Akarca Koyu Oşinografik İzleme Projesi (2020-2022)

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından desteklenen “İzmir ve Yenifoça Körfezi, Seferihisar Akarca Koyu Oşinografik İzleme Projesi” 18 Şubat 2020 tarihi itibariyle imzalanarak başlamıştır.

 

İzmir Körfezi, Büyük Kanal Projesi dahilinde atıksu arıtma tesislerinin devreye girmesiyle birlikte körfeze evsel atık girdileri büyük ölçüde durdurulmuş durumdadır. Diğer taraftan limandaki faaliyetler sonucu deniz araçlarının neden olduğu kirlilik, nehirler yoluyla, özellikle Gediz Nehri ile taşınan kara kökenli kirleticiler, tarımsal kaynaklı kirleticiler ve erozyon sonucunda gelen kirletici yükler varlığını sürdürmektedir.

Projede, kirliliğin önlenmesi ve körfezin iyileştirilmesi amacıyla devreye girmiş olan  “Büyük Kanal Projesi”nin ve kısmen Gediz Nehri’nin, denizel ortamdaki (su ve sedimentteki) etki ve sonuçlarının saptanması Yenifoça Atıksu Arıtma

Tesisi’nin devreye girmesiyle birlikte Yenifoça Körfezi’ne etkilerinin saptanması, ayrıca Seferihisar Atıksu Arıtma Tesisi’nin Seferi Hisar Akarca Koyu’na olan etkilerin değerlendirilmesi hedeflenmiştir.

 

Sayılarla Proje;

  • 2 yıl, 4 Mevsim - Toplam 63 istasyonda (Deniz: 47 adet, Kıyı: 16 adet) körfezin su kalitesinin izlenmesi
  • 28 istasyonda Organik ve İnorganik Kirlilik izleme çalışması
  • 5 istasyonda Deniz suyunda Ağır Metallerin izlenmesi
  • 20 istasyonda biyoçeşitlilik (fitoplankton, ihtiyoplankton, zooplankton, makrozoobentoz)
  • 16 istasyona ait kıyısal alanlarda yüzme suyu elverişliliğinin araştırılması
  • 3 alanda Trol ile biotada kirlilik araştırması
  • 9 alanda su altı görüntülenmesi gerçekleştirilecektir.

 

-A +A