İZAYDAŞ A.Ş.

PROJENİN ADI  

:

İZAYDAŞ A.Ş. Atık Yakma Tesisi Dioksin-Furan Emisyonlarının Çevresel Etkilerinin Araştırılması 

DESTEKLEYEN

:

İZAYDAŞ A.Ş.

SÜRE

:

16/09/2011-14/03/2013

PROJENİN AMACI

:

İşletmenin Dioksin-Furan (DF) emisyonları üzerinde etkin rol oynayan çeşitli parametrelerin değişik çalışma koşullarında ve bu koşulların işletim sürecinin kapatma, açma ve normal işletim gibi farklı basamaklarında DF açısından verdiği tepkilerin izlenmesi, tesisin yakın çevresindeki ekosistemler ve halk sağlığı üzerinde DF türevleri açısından oluşturabileceği risklerin belirlenmesi

PROJENİN SONUÇLARI

:

Çeşitli işletme şartlarında DF emisyon seviyelerinin ve toprak ekosisteminde DF kirlilik seviyelerinin belirlenmesi

Fotoğraflar

-A +A