İstanbul Büyükçekmece Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.

PROJENİN ADI  

:

İstanbul Büyükçekmece Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş. Etki Alanında Hava Kalitesi Seviyelerinin Araştırılması

DESTEKLEYEN

:

Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.

SÜRE

:

29/09/2011-28/10/2013

PROJENİN AMACI

:

Atıkların ek yakıt olarak kullanıldığı çimento üretim tesisinde hava kirliliğine neden olan kaynakların seviyelerinin belirlenmesi, tesiste kullanılan sürekli emisyon ölçüm cihazlarının kalite güvence sisteminin kontrolü, dağılım modellemesi yardımıyla tesis etki alanında kirlilik haritasının çıkarılması

PROJENİN SONUÇLARI

:

Hava kirleticileri dağılım modelinin ve tesis etki alanına ait kirlilik haritası çıkarılması, raporların yönetmelik kapsamında değerlendirilmesi, iyileştirme önerilerinin müşteri kuruma sunulması

Fotoğraflar

-A +A