İklim Değişikliği Kapsamında Sanayide Teknoloji İhtiyaç Değerlendirmesi

PROJENİN ADI  

:

İklim Değişikliği Kapsamında Sanayide Teknoloji İhtiyaç Değerlendirmesi ve Sera Gazı Azaltım Potansiyelinin Belirlenmesi

DESTEKLEYEN

:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

SÜRE

:

16/03/2012-16/03/2014

PROJENİN AMACI

:

İklim değişikliği kapsamında sanayiden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının ne oranda, nasıl ve hangi maliyetle azaltılabileceğinin ortaya konulması ve diğer sektörlere de uygulanabilecek bir metodolojinin geliştirilmesi, sanayinin rekabet gücünün korunmasına ve geliştirilmesine, teknolojik değişimin sağlanmasına, iklim dostu üretime geçilmesine ve bu konuda sanayi sektöründe farkındalığın artırılmasına destek olunması

PROJENİN SONUÇLARI

:

Ülkemiz koşullarında uygulanabilecek mevcut en iyi teknolojilerin belirlenmesi, geçiş için maliyet analizlerinin yapılması, emisyon azaltım potansiyelinin belirlenmesi, tüm sanayi sektörlerine uygulanabilecek, emisyon azaltımı için çevre dostu teknolojiler odaklı uygun bir metodolojinin geliştirilmesi

Fotoğraflar

-A +A