İÇDAŞ A.Ş. 2x600 MW Enerji Üretim Tesisi

PROJENİN ADI  

:

İÇDAŞ A.Ş. 2x600 MW Enerji Üretim Tesisinin Hava Kirleticileri Kaynaklı Çevresel Etkilerinin Araştırılması

DESTEKLEYEN

:

İÇDAŞ Elektrik Enerjisi Yatırım ve Üretim A.Ş.

SÜRE

:

22/03/2010-23/09/2016

PROJENİN AMACI

:

İÇDAŞ Enerji Üretim Tesisi’nden açığa çıkan hava kirleticilerin tesis etki alanında hava, su, toprak kalitesi ve bitki örtüsü üzerindeki etkilerinin faaliyet öncesi-sonrası durumunun değerlendirilmesine yönelik araştırılması

PROJENİN SONUÇLARI

:

Hava kirleticileri dağılım modeli, zamana ve konuma bağlı etki değerlendirmesi (havada, su kaynaklarında, toprakta, bitki örtüsünde), tesis faaliyete geçtikten sonra emisyon, modelleme, hava kalitesi ölçüm ve akustik raporlarının hazırlanması

Fotoğraflar

-A +A