H.M.S. Majestic Batığının Dalış Turizmine Açılması Projesi (ÇATAB) Projesi (2019-2021)

    

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı (ÇATAB) tarafından desklenen H.M.S. Majestic Batığının Dalış Turizmine Açılması Projesi Deniz Araştırmaları 1 Ekim 2019 tarihinde başlamıştır.

                                                                                     (Fotoğraf: Ateş Evirgen)

15 ay sürecek projede Çanakkale Deniz Muharebeleri sırasında batmış gemilerin tespit edilmesi, envanterinin oluşturulması, fotogrametrik yöntemler kullanılarak H.M.S. Majestic batığının 3 boyutlu modelinin oluşturulması, koruma modellerinin belirlenmesi ve H.M.S. Majestic batığının koruma ve dalış turizmine kazandırılmasına yönelik pilot bölge uygulama konuları çalışılmaktadır.

 

 

Proje kapsamında H.M.S. Majestic batığının yanı sıra, Büyük Kemikli Burnu/Suvla Koyu’ndan Seddülbahir Köyü/Ertuğrul Koyu’na kadar uzanan, Ege Denizi kıyılarından itibaren 3 km’lik mesafe içinde kalan deniz alanında batık arama çalışması ile birlikte bulunan gemi batıkları ve tüm tarihi buluntuların görüntülenmesi, haritalanması ve envanter oluşturulması sağlanacaktır.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek diğer çalışmalar;

  • Çalışma alanının tümünde batimetri ve sonar ölçümleri yapılacaktır. H.M.S. Majestic batığı çevresinde sismik ölçmeler ve değerlendirmeler yapılacaktır.
  • HMS Majestic batığı çevresinde deniz dibinde sürekli gözlem yapacak bir sualtı kamerası yerleştirilecektir.
  • Bölgede dalış yapacak olan dalgıçların takibini sağlamak üzere “Dalgıç İzleme Sistemi” tasarlanacak ve kurulacaktır.
  • Seddülbahir bölgesinde H.M.S. Majestic batığı bölgesinin kara kısmında ortofotolar üretilecektir. Ortofotoların üretiminde insansız hava aracı kullanılacaktır.
  • Tüm veriler CBS ortamında toplanacak ve analiz edilecektir.

 

-A +A