Gemlik Körfezi Su Kalitesinin İzlenmesi, Değerlendirilmesi ve Derin Deşarjı Hatlarının Görüntülenmesi Projesi (2020-2021)

“Gemlik Körfezi Su Kalitesinin İzlenmesi, Değerlendirilmesi ve Derin Deşarjı Hatlarının Görüntülenmesi Projesi”, BUSKİ Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi işbirliğiyle 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle başladı.

Gemlik Körfezi’nde 29 örnekleme noktasında, 4 derin deniz deşarjı noktasında ve Gemlik Körfezi’ne dökülen derelerde iki yıl boyunca izleme ve değerlendirme çalışması yapılacaktır. Bu izleme çalışması ile Gemlik Körfezi’nin kirlilik durumu ve ekosistem özellikleri tespit edilecektir. BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün deniz kirlenmesinin önlenmesine yönelik yapmakta olduğu yatırımlar ve faaliyetlerin etkileri proje çıktıları ile birlikte değerlendirilecektir. 

İlk akarsu örneklemeleri BUSKİ mühendis ve uzmanları ve TÜBİTAK MAM araştırma personeli ile birlikte gerçekleştirildi. R/V TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi’nin proje kapsamında Gemlik Körfezi’nde ilk yaptığı çalışmayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş, BUSKİ Genel Müdürü Sayın Güngör Gülenç, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Devrim İzgi, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Müdürü Sayın Dr. Selma Ayaz ve Ensititü Müdür Yardımcısı Sayın Doç. Dr. Haldun Karan yerinde incelediler.

Fotoğraflar

-A +A