Antalya Büy. Belediyesi'nin Stratejik Gürültü Haritalarının Hazırlanması

PROJENİN ADI  

:

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Stratejik Gürültü Haritalarının Hazırlanması

DESTEKLEYEN

:

Antalya Büyükşehir Belediyesi

SÜRE

:

15/05/2012-15/09/2013

PROJENİN AMACI

:

Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisindeki karayolu, demiryolu ve endüstri kaynaklı stratejik gürültü haritalarının hazırlanması 

PROJENİN SONUÇLARI

:

2002/49/EC sayılı AB mevzuatı ve ÇGDYY gereği, hazırlanması Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan stratejik gürültü haritalarının oluşturulması, çevresel gürültü seviyelerinin sağlık üzerine zararlı etkilerinin tespiti ile gürültüyü önleme ve azaltmaya yönelik eylem planlarının hazırlanmasına hizmet edecek sonuçların üretilmesi ve bir gürültü maruziyeti veritabanının oluşturulması

Fotoğraflar

-A +A