Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş.

PROJENİN ADI  

:

Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş. Göynük Termik Santralı Tesisinin Hava Kirletici Kaynaklı Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi 

DESTEKLEYEN

:

Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş.

SÜRE

:

25/04/2013-25/10/2019

PROJENİN AMACI

:

Bolu İli Göynük İlçesi, Bölücekova Köyü Değirmentepe Mevkiinde kurulması planlanan 2x135 MW’lık kömür yakıtlı Aksa Göynük Enerji Üretim Tesisinin etki alanında çevresel açıdan mevcut durumun ortaya konulması, tesisin faaliyete geçmesi sonrasındaki olası çevresel etkilerinin araştırılması, modelleme yapılarak çevre havasında gaz ve toz kirletici derişimlerinin belirlenmesi ve bu kirleticilerin tesis etki alanındaki toprak, yüzey suları ve bitki örtüsü ortamına etkilerinin izlenmesi

PROJENİN SONUÇLARI

:

Tesis etkisinin söz konusu olmadığı (tesis henüz yokken) durumlarda çevresel ortamlardaki kirletici konsantrasyonlarının ölçülmesi ve mevcut durumun ortaya konulması, tesisin faaliyete geçtikten sonraki çevresel etkilerinin araştırılması 

Fotoğraflar

-A +A