ZERO BRINE PROJESİ TEKNİK ZİYARETİ

Avrupa Birliği (AB) Horizon2020 kapsamında desteklenen, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’nün (ÇTÜE) ortak olduğu “ZERO BRINE - Re-designing the value and supply chain of water and minerals: a circular economy approach for the recovery of resources from saline impaired effluent (brine) generated by process industries” projesi kapsamında, Polonya/Gliwice’de, Silesian University of Technology (SUT) tarafından kurulmuş olan Kömür madeni (coal mine) kaynaklı Atıksu Geri Kazanım Pilot Tesisi teknik gezi ziyareti TÜBİTAK MAM ÇTÜE araştırmacılarının katılımı ile 8 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Etkinliğe ÇTÜE adına ZERO BRINE proje araştırmacılarından Dr. Selda Murat Hocaoğlu, Recep Partal ve İrfan Baştürk katılım sağladı.

ZERO BRINE projesi, endüstriler tarafından üretilen atık/atıksulardan; su, tuzlar ve değerli maddelerin geri kazanılarak endüstrilerde tekrar kullanımını döngüsel ekonomi yaklaşımı ile ele almaktadır. Proje kapsamında, Hollanda (su temini tesisi), Polonya (kömür madeni), İspanya (silika endüstrisi) ve Türkiye’de TÜBİTAK MAM ÇTÜE tarafından (tekstil endüstrisi/Zorlu Tekstil) pilot tesisler kurulacak ve işletilecektir. Etkinliğin amacı, kurulacak olan pilot tesislerin yerinde ziyaret edilerek, yeni teknolojilerin ve uygulamaların incelenmesi ve bilgi temin edilmesi olmuştur. Bu kapsamda, proje ekibi, akademisyenler, endüstri uzmanları ve politikacıların katılımı ile Polonya’da kurulan pilot tesisin ziyareti sırasında, kurulan pilot tesiste kullanılan arıtma teknolojileri, geri kazanılan su, enerji ve mineraller hakkında bilgi aldı.

Etkinlik sonrası SUT’da proje yöneticisi J.R. Moll, pilot tesisin tasarımını gerçekleştiren Prof. Dr. Marian Turek, proje bilimsel koordinatörü Prof. Dr. Ir. Luuk Rietveld tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Sonrasında, proje kapsamında kurulan Brine Excellence Center’ da ziyaret edilerek test edilen farklı teknolojiler laboratuvar ve pilot ölçeğinde incelendi. Önümüzdeki yıl, benzer bir etkinlik TÜBİTAK MAM ÇTÜE tarafından Türkiye’de gerçekleştirilecek olup, proje ortakları kurulacak tekstil atıksuyundan tuz geri kazanımı pilot tesisini ziyaret edeceklerdir. 

Etkinlik ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

https://zerobrine.eu/videos/

https://zerobrine.eu/gallery/pilot-plant-mining-industry-pl/

https://zerobrine.eu/wp-content/uploads/2019/10/The-New-Mining_Polish-Coal-Mine-Recovers-Valuable-Resources-from-Wastewater.pdf

Fotoğraflar

17.10.2019
-A +A