TÜRKİYE DENİZ ÇEVRESİ STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI PROJESİ ÖNLEMLER ÇALIŞTAYI

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen ve Kurumumuz tarafından yürütülen Türkiye Deniz Çevresi Stratejisinin Oluşturulması Projesi’nin “Önlemler Programı Çalıştayı” 23-25 Ekim 2019 tarihleri arasında TÜBİTAK Başkanlık/Ankara Mustafa İNAN Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bağlı İl Müdürlükleri, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE), T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, kıyı illeri Büyükşehir Belediyeleri ve Üniversitelerden 116 kişilik bir katılım sağlandı.

Önlemler Çalıştayı, MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Sayın Doç. Dr. Haldun KARAN ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanı Ahmet VARIR’ın konuşmaları ile başladı. Bu konuşmalarda, Proje’nin önemi, amacı ve kapsamının yanı sıra planlandığı şekilde gerçekleştirilebilmesinin sağlanabilmesi için paydaş kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları dâhilinde katkı vermesinin öneminin altı çizildi.

Açılış konuşmalarının ardından, Proje Koordinatörü Sayın. Doç. Dr. Çolpan POLAT BEKEN tarafından projenin tanıtımı ve bugüne kadar yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları içeren bir sunum gerçekleştirildi. Akabinde Proje Yöneticisi Dr. Gülsen AVAZ, Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi ve Proje kapsamında Önlemler Programı’nın hazırlanmasına ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Bu sunumların ardından; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevre İzleme ve Denetleme Genel Müdürlüğü, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından proje konusuna ilişkin Kurumlarınca yapılan çalışmaları aktardıkları sunumlar gerçekleştirildi.

Öğleden sonraki oturum; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Başkanlığı’ndan katılan ilgili katılımcıların sunumları ile devam etti. Sonrasında, katılımcılarla birlikte, proje ile ilgili konuların tartışıldığı soru-cevap bölümü gerçekleştirildi.

Çalıştay’ın 2. günü Sayın Aslı Süha GÜNAY’ın çalıştay yöntemini anlattığı sunum ile başladı. Sunum sonrasında, katılımcılar alanlarına göre 3 farklı teknik çalışma gruplarına ayrıldı. Bu gruplar, Ötrofikasyon, Kirleticiler ve Deniz Çöpleri Çalışma Grubu, Biyoçeşitlilik, Yabancı Türler, Balıkçılık, Besin Zinciri ve Deniz Tabanı Bütünlüğü Çalışma Grubu ve Hidrografik Değişimler, Gürültü ve Enerji Çalışma Grubu olarak belirlendi. Sonrasında, Teknik Çalışma Grupları farklı salonlarda grup liderleriyle birlikte kendi konuları ile ilgili önlemlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalıştayın son günü, Emre TOKCAER’in Sosyo-ekonomik Analiz Çalışmaları - Önlemler Programı -Marinturk Deneyimi sunumu ile başladı. Sunumun ardından teknik çalışma grubu liderleri, çalışma gruplarında yapılan çalışmaların sunumlarını gerçekleştirmiş ve soru-cevap bölümü ile katkıları ve değerlendirmeleri almışlardır.

Fotoğraflar

11.11.2019
-A +A