TÜBİTAK MAM, YERLİ GÜRÜLTÜ BARİYER SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNİ AMAÇLIYOR

TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Çevresel Gürültü Yönetimi çalışmaları ile mevcut durum analizleri tamamlanmış olan illerdeki ihtiyaçlar kapsamında gürültü azaltım ve kontrol çalışmalarında kullanılacak yerli gürültü bariyer sistemlerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Çevresel gürültünün kontrolüne dair yerleşim alanlarında gürültü eylem planı projeleri yapılmaktadır. Bu projeler kapsamında gürültünün azaltılmasına yönelik çeşitli malzemelerin kullanılabildiği bariyer senaryoları geliştirilmektedir. Bariyer sistemleri akustik olarak tasarlanmaktadır. Bariyer sistemleriyle ilgili laboratuvar ve saha uygulamalarını kapsayan standartlar olmasına rağmen, şartname eksiklikleri nedeniyle standartların gerektirdiği kriterler ülkemiz koşullarında uygulanamamaktadır. Gürültü bariyer malzemelerinin seçiminden uygulanmasına kadar uluslararası standartlara göre uygulama şartnamelerinin hazırlanmasıyla rekabet gücü yüksek yerli gürültü bariyer sistemleri geliştirilebilecektir. Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu ile yapılan görüşmeler ile ülkemizde bariyer sistemlerinin üretilmesinde kullanılabilecek çeşitli malzemeler bazında uygulama şartnameleri hazırlanabileceği belirtilmiştir.

Gürültü bariyer sistemlerinin tasarımı ve uygulamasında kullanılabilecek ürün bileşenlerinin teknik spesifikasyonlarının belirlenmesine yönelik olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu binasında 22 Mart 2019 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Yüksek Fen Kurulu Üyeleri ile Çevresel Gürültü ve Titreşim Yönetimi Şube Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ve İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği’nden yetkili personel ve TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü temsilcileri katılmışlardır. TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’nden Enstitü Müdürü Dr. Selma AYAZ, Başuzman Araştırmacı Doç. Dr. Nesimi ÖZKURT ve Uzman Araştırmacı Deniz SARI katılım sağlamıştır.

27.03.2019
-A +A