Temiz Üretim/Kaynak Verimliliği Çalışmaları

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE),  başta özel sektör olmak üzere Kalkınma Ajansları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Sanayi Odaları vb. kurumların talepleri doğrultusunda Temiz Üretim ve Kaynak Verimliliği çalışmaları yürütüyor. Bu çalışmalar doğrultusunda yapılan etütlerde işletmelerin su, hammadde ve enerji tüketimleri yerinde incelenip, analiz edilerek proseslerdeki sıcak noktalar tespit ediliyor. Sıcak noktaların iyileştirilmesine yönelik temiz üretim olanakları belirlenerek bu olanakların fizibilite çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Temiz Üretim Etütleri sayesinde işletmeler daha az kaynak (su, hammadde ve enerji) kullanarak maliyetlerini düşürmekte ve çevreye olan etkilerini azaltmaktadır. Bugüne kadar pek çok tesiste kaynak verimliliğine yönelik etüt çalışmaları yapılarak, işletmelerin verimliliği artırıldı.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2020-2021 yıllarının çalışma temasının Kaynak Verimliliği seçilmesi üzerine Kalkınma Ajansları ile TÜBİTAK MAM ÇTÜE arasında Kaynak Verimliliği konusunda yoğun proje ve etüt faaliyetleri yürütülüyor.

Fotoğraflar

24.08.2021
-A +A