MARMARA HAVZASINDA SU KALİTESİ PROJESİ İMZA TÖRENİ YAPILDI

DSİ Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) arasında Marmara Havzasında Su Kalitesi Projesi İmza Töreni yapıldı.

TÜBİTAK MAM ile DSİ Genel Müdürlüğü arasında Marmara Havzasında Su Kalitesi İzleme ve DSİ Kapasite Geliştirmesi Projesi İmza Töreni, DSİ Etüt, Plan Tahsisler Daire Başkanı Nazmi Kağnıcıoğlu, Başkan Yardımcısı Ahmet Özbek, Fatih Ekmekçi ve Burhan Yavuz, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Yardımcısı Sayın Doç. Dr. Özgen Ercan, Proje Yürütücüsü Dr. Oltan Canlı’nın katılımıyla 11 Şubat 2020 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Proje ile Marmara Havzası’nda “Yüzeysel ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik” gerekliliklerine uygun olarak hazırlanan Havza İzleme Programı çerçevesinde su kalitesinin izlenmesi ve elde edilen tüm verilerin ilgili mevzuata göre değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Proje, Marmara Havzası’nda “Yüzeysel ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik” gerekliliklerine uygun olarak hazırlanan Havza İzleme Programı çerçevesinde nehir, göl, geçiş ve kıyı sularında ulusal mevzuata uygun şekilde, gözetimsel (ön) izleme ve korunan alan izleme noktalarından numune alımı, talep edilen parametrelerin ölçüm ve analizlerinin yapılması, tüm izleme sonuçlarının ilgili mevzuatlara göre değerlendirilmesi ve raporlanması, DSİ SVT-Su Kalitesi Modülü’ne havza bazında koordinatları ile birlikte girilmesi, “Ulusal Su Bilgi Sistemi”nin devreye alınmış olması durumunda, verilerin bu sisteme SVT  (Su Veri tabanı) üzerinden aktarımının sağlanmasını kapsıyor.

17.02.2020
-A +A