MALATYA PROJESİ AÇILIŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve Malatya Büyükşehir Belediyesi arasında 10 Ağustos 2021 tarihinde imzalanan proje sözleşmesi ile “Malatya İli Stratejik Gürültü Haritalarının Güncellenmesi ve Gürültü Azaltım Eylem Planının Oluşturulması” Projesi başlatıldı.

9 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilen proje açılış toplantısına Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Şaban AŞICI ve ilgili belediye personeli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Gürültü ve Titreşim Yönetimi Şube Müdürü Nuray HÜSMEN; TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Dr. Selma AYAZ, Proje Yürütücüsü Tuğba DOĞAN GÜZEL, Başuzman Araştırmacı Doç. Dr. Nesimi ÖZKURT, Uzman Araştırmacı Samet Feyyaz HAMAMCI, diğer proje personelleri ile proje kapsamında yer alan paydaşlardan toplam 36 temsilci katılım sağladı.

Proje açılış konuşmaları, Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Şaban AŞICI ve TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Ürerim Enstitüsü Müdürü Dr. Selma AYAZ tarafından gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Gürültü ve Titreşim Yönetimi Şube Müdürü Nuray HÜSMEN gürültü eylem planlarının yasal mevzuattaki yeri ve yürütülen projeler ile ilgili bilgilendirmeler yapmış olup, çalışmaların hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.

Proje Yürütücüsü Tuğba DOĞAN GÜZEL katılımcılara; projenin önemi, çalışma planı, gürültü denetimi ile stratejik gürültü haritalama ve gürültü eylem planları konularında sunum gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ve ilgili AB direktifinde belirtilen esas ve kriterler kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sınırları içerisindeki Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde yer alan endüstri tesisleri, eğlence yerleri, karayolları ve demiryolları kaynaklı stratejik gürültü haritaları oluşturulacak ve gürültü azaltım senaryolarının geliştirileceği eylem planları hazırlanacaktır.

Fotoğraflar

15.09.2021
-A +A