İSKİ, İstanbul Çevresindeki Deniz Çalışmalarını TÜBİTAK MAM'a Emanet Etti

TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE) tarafından yürütülmekte olan proje kapsamında, İstanbul Boğazı, Marmara Denizi (kuzeyi), Karadeniz (Şile) ile Haliç’te halk sağlığı açısından tehlike arz eden ve sürekli kirlilik kaynağı olan mevcut evsel ve endüstriyel kaynaklı kirliliğin izlenmesi amacıyla su ve sediment kalitesi izleme ve değerlendirme çalışmaları ile Haliç’te biyoçeşitliliğinin ve ekolojik kalite durumunun belirlenmesi amacıyla su ve sediment örneklemeleri gerçekleştirilecek.

Bunun yanı sıra ihtiyoplankton, makrozoobentos ve makrolag çalışmaları ile deniz deşarjı hatlarının akustik ve/veya optik yöntemlerle görüntüleme çalışmaları yapılacak.

Kurumumuza ait R/V TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi, alınan deniz suyu örneklerinin analizine imkan sağlayan laboratuvar ve cihaz donanımına sahiptir.

01.09.2021
-A +A