İçmesuyu Havza Koruma Planları Hazırlıyoruz

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE), içme suyu havzasındaki imar durumu, sanayi, tarım alanları, turizm, orman alanları, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan araziler, yağış, yeraltı suları, yüzey suları, hava kalitesi vb. diğer tüm unsurlara ilişkin veriler elde ederek bunların göl veya baraj su kalitesine olan etkileri dikkate alınıp çeşitli matematiksel model senaryolarıyla mevcut ve gelecekteki etkileri belirliyor ve bu etkilere yönelik önlemlerin yer aldığı havza koruma planı ve özel hükümler hazırlıyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında, içmesuyu kaynağının içilebilir su olma özelliği korunarak gelecek nesillerin de bu kaynaklardan yararlanmasını için koruma-kullanma dengesi gözetilerek içme suyu havzasındaki her bir faaliyetin icrası konusunda ilgili Bakanlık şemsiyesi altında sorumluluklar belirleniyor.

Fotoğraflar

01.09.2021
-A +A