BAŞKENTİMİZİN GÜRÜLTÜ EYLEM PLANI TÜBİTAK MAM TARAFINDAN HAZIRLANIYOR

“Ankara İli Gürültü Azaltım Senaryolarının Geliştirilmesi” Projesi imza töreni 21 Ekim 2019 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştirildi. İmza törenine Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Cumali KINACI, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Fuat UZUN, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin ASLAN, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Dr. Selma AYAZ, Başuzman Araştırmacı Doç. Dr. Nesimi ÖZKURT ve Uzman Araştırmacı Samet Feyyaz HAMAMCI katılım sağladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Cumali KINACI konuşmasında, proje kapsamında yapılacak çalışmaların çıktılarının imar planlarının hazırlanmasında sağlayacağı katkılara değindi. TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Dr. Selma AYAZ projede yapılan çalışmaların önemini ifade ederek; deneyimli ekiplerinin stratejik gürültü haritaları, eylem planları ve gürültü kontrol teknolojileri konularında ülke ihtiyaçlarına cevap vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında 21 Ekim 2019 tarihinde imzalanan proje sözleşmesi ile Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ve 2002/49/EC sayılı Çevresel Gürültü Direktifi'nde (END) belirtilen esas ve kriterler kapsamında, Ankara’da stratejik gürültü haritaları hazırlanan yerleşim alanlarında çevresel gürültü açısından sıcak noktaların belirlenmesi ve azaltım senaryolarının geliştirileceği gürültü eylem planlarının hazırlanması çalışmaları başlatılmıştır.

Proje kapsamında; Ankara’da stratejik gürültü haritası hazırlanan yerleşim alanlarında karayolu ve demiryolu için Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde belirtilen sınır değerlerin aşıldığı ve hassas yapıların yer aldığı Gürültü Yönetimine Aday Alanlar (GYAA) belirlenecektir.

Koordinasyon toplantıları düzenlenerek sorumlu kurum ve kuruluşlar ile diğer proje paydaşlarının görüşleri alınacak ve GYAA’lar içerisinden Gürültü Yönetim Alanları (GYA) tespit edilecektir. Ayrıca, sorumlu kurum/kuruluşlar tarafından planlanan ve gürültü yönetimine etki edebilecek projeler de değerlendirilerek, belirlenen GYA’lar için kaynak bazlı alternatif azaltım senaryoları geliştirilecektir. Azaltım senaryolarında yer alan çözümler için geliştirilen senaryolar kapsamında; kaynaklarda, kaynak-alıcı arasında ve alıcılarda öngörülen gürültü azaltımını sağlayacak eylemler kullanılarak modellemeler yapılacaktır. Modellemeler sonucunda kaynak bazlı mevcut gürültü seviyesindeki azalma düzeyleri belirlenecektir.

Geliştirilen azaltım senaryolarına yönelik fayda-maliyet analizleri gerçekleştirilerek elde edilen tüm hesaplama ve değerlendirme sonuçlarını içeren bir gürültü eylem planı raporu hazırlanacaktır.

Bu proje ile TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından başkentimizin şehirleşmiş alanlarında, gürültü azaltım senaryoları geliştirilecek ve “Ankara Gürültü Eylem Planı” hazırlanmış olacaktır.

Fotoğraflar

24.10.2019
-A +A