ARITMA ÇAMURLARININ BİYOGAZA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNDE HİDRODİNAMİK KAVİTASYON REAKTÖRÜ

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE) ve BİYOFLORA LTD. firması tarafından arıtma çamurlarının “Sıfır Atık” yaklaşımı çerçevesinde yönetiminin hayata geçirilmesi amacıyla Yerli Kavitasyon Reaktörü geliştirildi.

Atıksu arıtma tesislerinde proses sonucunda oluşan arıtma çamurlarının bertaraf maliyetleri tesis işletme maliyetlerinin % 50 - % 60'ını oluşturmaktadır. Bu sebeple arıtma çamurlarının azaltılarak önemli miktarda enerji ve arazi tasarrufu sağlanması günümüzde büyük bir zorluk haline gelmiştir. Genel olarak arıtma çamurlarının etkili biçimde parçalanması ve susuzlaştırılması oldukça zor bir işlem olup, çamur içerisindeki enerjinin de büyük bir kısmı kullanılmadan bertarafa gönderilmektedir.

Geliştirilen kavitasyon reaktörü ile çevre üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye sebep olmadan, elde edilen lokal yüksek sıcaklık ve basınç değerleri ile partiküllerin parçalanması sağlanarak arıtma çamurlarının sahip olduğu enerji miktarı artırılmakta ve bertaraf edilmesi gereken bio-katı miktarı da azaltılmaktadır. Ayrıca arıtma çamurlarındaki organik mikro kirleticilerin uzaklaştırılması da mümkün olmaktadır.

Hidrodinamik kavitasyon reaktörünün Erzurum Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Muğla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne kurulum çalışmaları devam ediyor.

Fotoğraflar

24.08.2021
-A +A