Yayınlar

SCI Makaleleri

 • "B.H. Gursoy-Haksevenler, I. Arslan-Alaton. Evidence of inert fractions in olive mill wastewater by size and structural fractionation before and after thermal acid cracking treatment. Separation and Purification Technology, 154, 176-185, 2015."
 • “Profiling Olive Oil Mill Wastewater by Resin Fractionation: Effect of Acid Cracking, Coagulation, Electrocoagulation, and Fenton's Reagent”, Gursoy‐Haksevenler, B. H., Arslan‐Alaton, I. CLEAN–Soil, Air, Water, 42(9999), 1–9, 2014.
 • “Treatment of olive mill wastewater by chemical processes: effect of acid cracking pretreatment”, Gursoy-Haksevenler, B. H., Arslan-Alaton, I. Water Science and Technology, 69(7), 1453-1461, 2014.
 • “Effect of ferric chloride coagulation, lime precipitation, electrocoagulation and the Fenton's reagent on the particle size distribution of olive mill wastewater”, Gursoy–Haksevenler, B. H., Dogruel, S., Arslan–Alaton, I., International Journal of Global Warming, 6(2), 194-211, 2014.
 • “Treatment of olive mill wastewater by chemical processes: effect of acid cracking pretreatment”, Gursoy-Haksevenler, B. H., Arslan-Alaton, I., Water Science and Technology, 2014, in pres, 
 • “Large scale constructed wetland implementation projects in Turkeyin Salt Lake Special Environmental Protection Area” Gunes, K., Oktar, B., Ayaz, S., Gunay, A.S., Ozden, G., Disbudak, K., Senduran, C.,Dikerler, T., Metin, E., Masi, F., Kaya, B., Turkben, L., Tuncsiper, B. Desalination and Water Treatment, 51, 4758–4767, 2013.
 •  “Modeling biodegradation characteristics of grey water in membrane bioreactor”, Murat-Hocaoğlu, S., Atasoy-Aytiş, E., Baban, A., Orhon, D., Journal of Membrane Science, 429, 139-146, 2013.
 • Pollution Loads And Surface Water Quality İn The Kizilirmak Basin, Turkey, Ayaz, S. C.; Aktas, O.; Dagli, S.; Aydoner, C.; Aytis, E. Atasoy; Akca, L., Desalınatıon And Water Treatment, 2013.
 • Effect Of Recirculation On Nitrogen Removal İn A Hybrid Constructed Wetland System, Ayaz, S. C.; Aktas, O.; Findik, N.; Akca, L.; Kinaci, C., Ecologıcal Engıneerıng, 2012.
 • Pilot-Scale Anaerobic Treatment Of Domestic Wastewater İn Upflow Anaerobic Sludge Bed And Anaerobic Baffled Reactors At Ambient Temperatures, Ayaz S Ç; Akça L; Aktaş Ö; Fındık N; Öztürk İ, Desalination And Water Treatment, 2012
 • Phosphorus Removal And Effect Of Adsorbent Type İn A Constructed Wetland System, Ayaz, S.Ç., Aktaş, Ö., Fındık N., Akça, L., Desalination And Water Treatment, 37, 152-159, 2012.
 • The ability of free water surface constructed wetland system to treat high strength domestic wastewater: A case study for the Mediterranean” Gunes, K., Tuncsiper, B., Ayaz, S., Drizo, A. Ecological Engineering, 44, 278– 284, 2012
 • Effect of recirculation on organic matter removal in a hybrid constructed wetland system", Ayaz, S., Fındık, N., Akca, L., Erdogan, N., Kınacı, C., Water Science and Technology, 63(10), 2360-2366, 2011.
 • "Modelling the effect of biomass induced oxygen transfer limitations on the nitrogen removal performance of membrane bioreactor", Insel, G., Murat Hocaoglu, S., Ubay Çokgör, E., Orhon, D., Journal of Membrane Science, 368(1-2), 54-63, 2011.
 • "Effect of low dissolved oxygen on simultaneous nitrification and denitrification in a membrane bioreactor treating black water", Orhon, D., Ubay Çokgör, E., İnsel, G., Murat Hocaoğlu, S., Bioresource Technology, 102, 4333-4340, 2011.
 • "The effect of sludge age on simultaneous nitrification denitrification in membrane bioreactor", Murat Hocaoğlu, S., İnsel, G., Ubay Çokgör, E., Orhon, D., Bioresource Technology, 102(12), 6665-6672, 2011.
 • “Mitigation of impacts to achieve ICZM via promising technologies”, Baban, A.,   Tolun, L.,   Giordano, L., Wıkı Artıcles, 2011.
 • "Treatability of domestic wastewater by anaerobic baffled reactors with different incolums", Gomec, Y., Horasan, B., Gunes, E., Ozyurek, E., Akca, L., Ayaz, S., Fresenius Environmental Bulletin, 19(9), 1889-1893, 2010.
 • "Integrated water management and CP implementation for wool and blends textile processes", Baban, A., Vediler, A., Cılız, N.K., Clean-Soil Air and Water, 38(1), 84-90, 2010.
 • "Performance of a compact submerged membrane sequencing batch reactor (SM-SBR) for grey water treatment", Kraume, M., Scheumann, R., Baban, A., El Hamouri, B., Desalination, 250(3), 1011-1013, 2010.
 • "Fate of soluble residual organics in membrane bioreactor",Orhon, D., Murat Hocaoğlu, S., Journal of Membrane Science, 364(1-2), 65-74, 2010.
 • "Grey water treatment and reuse by using RBC: A kinetic approach", Baban, A. , Hocaoglu, S.M. , Atasoy, E.A. , Gunes, K. , Ayaz, S. , Regelsberger, M., Desalination and Water Treatment, 23(1-3), 89-94, 2010.
 • "Fate of proteins and carbohydrates in membrane bioreactor operated at high sludge age", Murat Hocaoğlu, S., Orhon, D., Journal of Environmental Science and Health, Part A, 45(9), 1101-1108, 2010.
 • "Modeling and optimization of acid dye manufacturing wastewater treatment with Fenton's reagent: Comparison with electrocoagulation treatment results and effects on activated sludge inhibition", Alaton, İ., Gürsoy Haksevenler, B., Akyol, A., Kobya, M., Bayramoğlu, M., Water Science and Technology, 62(1), 209-216, 2010.
 • "COD fractionation and biodegradation kinetics of segregated domestic wastewater: Black and grey water fractions", Murat Hocaoğlu, S., İnsel, G., Çokgör, E., Baban, A., Orhon, D., Journal of  Chemical Technology and  Biotechnology, 85(9), 1241-1249, 2010.
 • "Segregated black/grey domestic wastewater treatment by constructed wetlands in the Mediterranean", Masi, F., El Hamouri, B., Abdel Shafi, H., Baban, A., Ghrabi, A., Regelsberger, M., Water Science and Technology, 61(1), 97-105, 2010.
 • "Biological and oxidative treatment of cotton textile dye-bath effluents by fixed and fluidized bed reactors", Baban, A., Yediler , A., Avaz, G., Hostede, S.S., Bioresource Technology, 101, 1147-1152, 2010.

Diğer Hakemli Dergi Makaleler

 • Geri devirli ardışık yüzeyaltı akışlı sistemler ile evsel atıksudan azot giderimi, Fındık, N.,   Akça, L.,   Ayaz, S.,  İTÜ Dergisi/E Su Kirlenmesi Kontrolü, 20, 70-75, 2012.
 • “Construction and maintenance cost analyzing of constructed wetland systems”.Gunes, K., Tuncsiper, B., Masi, F., Ayaz, S., Leszczynska, D., Fındık Hecan, N., Ahmad, H. Water Practice & Technology, Vol 6 No 3, IWA Publishing, 2011.
 • "Mitigation of impacts to achieve ICZM via promising Technologies", Baban, A., Giordano, L., Tolun, L., Wiki Articles, 2011.
 • “Ayrık evsel atıksuyun membran biyoreaktörde ayrışma mekanizmaları”, Murat Hocaoğlu, S., Orhon, D.,  İTÜ Dergisi/e Su Kirlenmesi Kontrolü, 21(1), 35-44, 2011. 
 • "Elektrokoagülasyon prosesi ile üretilen arıtma çamurlarının reaktif boyarmadde gideriminde adsorban olarak kullanılabilirliliği", Tünay, O., Metin, E., Kabdaşlı, I., Ölmez Hancı, T., İTÜ Dergisi/e Su Kirlenmesi Kontrolü, 1(20), 49-56, 2010. 
 • “Geri devirli ardışık yüzeyaltı akışlı sistemler ile evsel atıksudan azot giderimi”, Fındık Hecan, N., Akça, L., Ayaz, S., İTÜ Dergisi/e Su Kirlenmesi Kontrolü, 20(2), 70-75, 2010.
 • “Bir Karasu Örneğinin Koagülasyon, Elektrokoagülasyon ve Fenton Prosesleri ile Kimyasal Arıtılabilirliğinin Araştırılması”,  Gürsoy-Haksevenler, B.H., Arslan-Alaton, itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü, 22 (1), 11-21, 2012

Ulusal Bildiriler

 • “Oil Hydrocarbon Degredation Capability Of Bacterial Strains Isolated From The Sapanca Lake, Turkey”, Türetken, P.S.Ç., Çardak,M., Altuğ, G., Güneş, K. Fisheries and Aquatic Sciencis - Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 30 Mayıs – 1 Haziran 2013.
 • “Kömür Madenciliği Faaliyetlerinin Çevresel Boyutları ve Yönetimi Örnek Çalışma: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’na Bağlı İşletmeler”, Ataçoğlu, I., Başar, H.M., Pelitli, V., Ceylan, Ö., 2013. 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 12-14 Eylül 2013, Ankara-Türkiye.
 • “Doğal atıksu arıtma sistemleri”, Güneş, K.,   Ayaz, S.,  Küçük Yerleşim Alanlarında Atıksu Yönetimi, Türkiye Belediyeler Birliği, İzmir, 28 Şubat 2013.
 • “İçmesuyu kaynakları üzerindeki baskılar ve çözümüne yönelik yaklaşımlar: Sapanca Gölü örneği”, Güneş, K.,   İler, R.,   Albay, M.,   Yolcubal, İ.,   Altuğ, G.,   Özdemir, S.,  3. Bursa Uluslararası Su Kongresi Ve Sergisi, Merinos Atatürk Kültür Ve Kongre Merkezi, Bursa, 22-24 Mart 2013.
 • Bir organofosfat grubu insektisitin su kaynaklarına etkisinin değerlendirilmesi, Tosun, C.,   Ataçoğlu, I.,  Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu (Çevkos), İstanbul, 22-23 Kasım 2012.
 • Kentsel altyapı sistemlerinin iklim değişikliği etkilerine karşı uyumlulaştırılması, Baban, A., Murat Hocaoğlu, S., Akalın, N., Atasoy Aytış, A., Günay, A., Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kocaeli, 22-23 Kasım 2012.
 • Yeraltı Kömür Madencılığınde Su Gerı Kazanımı Ve Sektörel Su Yönetımı, Ataçoğlu, I.,   Fındık, N.,   Murat Hocaoğlu, S.,   Orbay, Ö.,   Atasoy Aytış, A.,  İtü Xııı. Endüstrıyel Kırlenme Kontrolü Sempozyumu 2012, İstanbul Teknik Ünv., İstanbul, 17-19/10/2012.
 • “Kimyasal Arıtma Proseslerinin Karasu Üzerindeki Etkilerinin Dane Boyut Dağılımı Analizi ile İncelenmesi”,  Gürsoy-Haksevenler, B.H., Doğruel, S., Arslan-Alaton, XIII. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu (XIII. EKK), İstanbul- Türkiye, 17-19 Ekim 2012 . 
 • "Karasuyun koagülasyon, elektrokoagülasyon ve Fenton prosesleri ile kimyasal arıtılabilirliğinin incelenmesi", Gürsoy Haksevenler, H., Arslan Alaton, İ., I. Ulusal Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, Tekirdağ, 17-20 Kasım 2011.
 • "Havza bazında yüzeysel su kalitesinin değerlendirilmesi; örnek çalışma: Ceyhan Havzası", Ayaz, S., Aktaş, Ö., Erdoğan, N., Gürsoy Haksevenler, H., Atasoy, E., Aydöner, C., Akça, L., I. Ulusal Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, Tekirdağ, 17-20 Kasım 2011.
 • "Türkiye'nin onbir havzası için koruma eylem planlarının hazırlanması", Gürsoy Haksevenler, H., Atasoy, E., Dağlı, S., Soysal, Y., Erdoğan, N., Gürpınar, H. A., Aktaş, Ö., Akalın, N., Sarı, D., Aydöner, C., Akyol, O., Doğan, Ö., Kuzyaka, E., Tan, İ., Orbay, Ö., Ayaz, S., Çiçek, N., Karaaslan, Y., Yakut, A., Akça, L., 9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Samsun, 5-8 Ekim 2011.
 • "Katı atık depolama alanları sızıntı sularından kaynaklanan kirlilik yüklerinin tespiti, örnek çalışma: Burdur Havzası", Ayaz, S., Erdoğan, N., Gürsoy Haksevenler, H., Atasoy, E., Aydöner, C., Baban, A., Öztürk, İ., Çiçek, N., Akça, L., 3. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Lefkoşa-KKTC, 7-10 Eylül 2011.
 • "Madenlerde yeraltı üretiminden kaynaklanan suyun geri kazanımı", Ataçoğlu, I., Orbay, Ö., Fındık, N., Atasoy, E., Murat Hocaoğlu, S., 4. Maden ve Çevre Sempozyumu, İzmir, 2-3 Haziran 2011.
 • "Sapanca Gölü ve Havzası için güncel CBS veri altyapısının oluşturulması", Aydöner, C., Güneş, K., İleri, R., Albay, M., Yolcubal, I., Keleş, R., Bayram, İ., 3. Ulusal Uzaktan Algılama ve CBS Çalıştayı, TÜSSİDE, Kocaeli, 11-13 Ekim 2010.
 • "Yüzey aktif maddelerin H2O2/UV-C ileri oksidasyon prosesi ile arıtılabilirliğinin cevap yüzey yöntemi ile optimizasyonu", Başar, G., Kartal, Z., Akın, A., Gürsoy Haksevenler, H., Hancı, T., Alaton, İ., Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu 2010, İTÜ, İstanbul, 16-18 Haziran 2010.
 • C. Aydöner, ve diğ., "Sapanca Gölü Ve Havzası İçin Güncel CBS Veri Altyapısının Oluşturulması",  3. Ulusal Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu,  Ekim-2010, TÜSSİDE, Gebze

Uluslararası Bildiriler

 • “UV fluorescence FTIR, GC-MS analyses and resin fractionation procedures as indicators of the chemical treatability of olive mill wastewater”, Gürsoy-Haksevenler, B. H., Arslan-Alaton, İ., 2nd International Conference on Recycling and Reuse 2014 (RR 2014), İstanbul-Türkiye, 4-6 June 2014.
 • “Land based source pollution management in a sub-basin catchement area of a freshwater lake” Gunes, K., Nasi, F., Ayaz, S., Tufekci, H. 5th International Symposium on Wetland Pollutant Dynamics and Control, Nantes, France, October 13-17, (2013).
 • “Rainwater harvesting and grey water management case study for Istabul”, Baban, A.,   Atasoy Aytiş, A.,   Akalin, N.,   Murat Hocaoğlu, S.,  1st International Zebistis Koranet Workshop, Seul-Kore, Seul, 13-18 Ocak 2013.
 • “Treatment Of Olive Mill Wastewater By Chemical Processes: Effect Of Acid Cracking Pretreatment”, Gürsoy-Haksevenler, B.H., Arslan-Alaton, İ., International Solid Waste, Water and Wastewater Congress (3wcongress), İstanbul-Türkiye, 22-24 May 2013.
 • “Effects of Acid Cracking and Electrocoagulation Processes on the Structural Fractionation of Olive Mill Wastewater”, Gürsoy-Haksevenler, B.H., Arslan-Alaton, İ., 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP), İstanbul-Türkiye, 28 September-1 October 2013.
 • “Effect of Lime Precipitation, Coagulation, Electrocoagulation and Fenton’s Reagent Processes on the Particle Size Distribution of Olive Oil Mill Wastewater”, ”, Gürsoy-Haksevenler, B.H., Doğruel, S., Arslan-Alaton, İ., International Conference on Recycling and Reuse 2012 (R&R 2012), İstanbul- Türkiye, 4-6 June 2012.
 • “Climate Change: Atmospheric Methane Sources And Landfill Methane Oxidation (A Review)” Gunes, K., 11th CAS-TWAS-WMO FORUM on Climate Science “Terrestrial Ecosystems under the Changing Climate” Beijing, China,  September 2-5, 2012.
 • Reclaiming and reuse of subsurface mining water, Ataçoğlu, I.,   Orbay, Ö.,   Fındık, N.,   Murat Hocaoğlu, S.,   Atasoy Aytış, A.,   Iwa Regıonal Conference On Wastewater Purification And Reuse 2012, Girit/Yunanistan, , 27-29 Mart 2012.
 • Climate change: atmospheric methane sources and landfill methane oxidation (review), Güneş, K., CTWF-Comsastsjoint International Workshop on Terrestrial Ecosystems Under The Ch, Pekin, Çin, 02-05 Eylül 2012.
 • Treatment of olive oil mill wastewater by Fenton's reagent and electrocoagulation processes: evaluation of process performance and acute toxicity, Gürsoy Haksevenler, B.,   Alaton, İ.,  IWA-Advanced Oxıdatıon Processes 6 (AOP6), Almanya, Goslar, 07-09 Mayıs 2012.
 • Effect of point and nonpoint sources on pollution of rivers and lakes in Konya Closed Basin, Turkey, Ayaz, S.,   Aktaş, Ö.,   Dağlı, S.,   Gürpınar, H.,   Akça, L.,  IWA World Congress On Water, Climate And Energy IWA-WCE 2012, İrlanda, Dublin, 13-18 Mayıs 2012.
 • Point and diffuse sources of pollution and surface water quality in Marmara Basin of Turkey, Ayaz, S.,   Aktaş, Ö.,   Dağlı, S.,   Atasoy Aytış, A.,   Akça, L.,     21st Watershed Technology Conference and Workshops, Bari,  26 Mayıs 2012 – 01 Haziran 2012.
 • Pollution loads and surface water quality in Kızılırmak Basin of Turkey, Ayaz S.Ç., Aktaş, Ö., Dağlı, S., Aydöner, C., Atasoy Aytış E., Akça, L., International Conference of the European-Desalination-Society (EDS) on Desalination for the Environment, Clean Water and Energy, Barcelona, Spain, 23-26 Nisan 2012.
 • "Modelling of MBR treating grey water", Murat Hocaoğlu, S., Atasoy, E., Baban, A., Orhon, D., 16th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Ioannina-Greece, 24-27 September 2011.
 • "Assessment of diffuse pollution in the watershed scale: A case study for watersheds of Turkey, Seyhan and Ceyhan", Atasoy, E., Gürsoy Haksevenler, H., Tan, İ., Kuzyaka, E., Dağlı, S., Ayaz, S., Akça, L., 16th International Symposium on Environmental Pollution and Its Impact on Life in the Mediterranean Region, Ioannina-Greece, 24-27 September 2011.
 • "A general view of domestic wastewater and future WWTPS investment planning for a Mediterranean Basin: Seyhan", Gürsoy Haksevenler, H., Atasoy, E., Soysal, Y., Ayaz, S., Akça, L., 16th International Symposium on Environmental Pollution and Its Impact on Life in the Mediterranean Region, Ioannina-Greece, 24-27 September 2011.
 • "Comparison of surface water quality in the bassins of Küçük Menderes and Seyhan", Ayaz, S., Gürsoy Haksevenler, H., Aktaş, Ö., Erdoğan, N., Atasoy, E., Kuzyaka, E., Aydöner, C., Çiçek, N., Akça, L., Sustainable Watershed Management Conference, İstanbul, 19-22 September 2011.
 • "Adsorption of textile dyestuffs by treatment sludges of inorganic nature", Tünay, O., Metin, E., Ölmez Hancı, T., Kabdaşlı, I., 8th International Symposium on Waste Management Problems in Agro-industries, İzmir, 22-24 June 2011.
 • Assessment and Mapping of Diffuse Pollution Loads in Yesilırmak Watershed of Turkey, Ayaz S., Atasoy E., Dağlı S., Aydöner C., Doğan Ö., Tanık A., Öztürk İ., Karaaslan Y., Akça L., 1st International Conference on Sustainable Watershed Management, İstanbul, 2011 .
 • “Surface Water Quality in Konya Closed Basin”, Ö. Aktaş, H.A. Gürpınar, S.Ç. Ayaz, S. Dağlı, O. Akyol, C. Aydöner, M. Tırıs, L. Akça, UluslarArası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu (USAYS), Konya, 26-28 Ekim 2010.
 • "Effect of recirculation on organic matter removal in a hybrid constructed wetland system", Ayaz, Ç.S., Hecan, F.N., Akça, L., Erdoğan, N., Kınacı, C., 12 th IWA International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, pp. 12-129, Venice-Italy, 4-8 October 2010.
 • "Pilot-scale constructed wetlands for wastewater treatment in Turkey: Experiences on operation and performance evaluation", Tunçsiper, B., Ayaz, S., Güneş, K, Akça, L., 12 th IWA International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, pp. 1011-1017, Venice-Italy, 4-8 October 2010.
-A +A