Yayınlar

SCI Makaleler

 • Phytoremediation potential of Landoltia punctata on petroleum hydrocarbons, Ertekin, Ö., Kösesakal, T.,  Ünlü, V. S., Dağlı, S.,, Pelitli, V., et al., Turkish Journal of Botany, Volume 39, Issue 1, 2015,
 • Characterization of Waste Oils in Air-breathing Jet Turbine Engines”, Pelitli, V., Doğan, Ö., Köroğlu, H.J., Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, Article in press, 2014.
 •  “Pre-treatment of waste foundry sand via solidification/stabilization”, Başar, H. M., Deveci Aksoy, N., Clean-Soil, Air, Water, 41, 94-101, 2013.
 •  “The effect of waste foundry sand (wfs) as partial replacement of sand on the mechanical, leaching and micro-structural characteristics of ready-mixed concrete”, Başar, H. M., Deveci_Aksoy, N., Construction and Building Materials, 35, 508- 515, 2012.
 • "Hazardous waste management in Turkey: Current legislative requirements and future challenges", Yiğit, Ç., Maden, G., Disa, N., Yılmaz, Ö., Öğütverici, A., Alp, E., Ünlü, K., Gökçay, C., Dilek, F., Doğan, Ö., Desalination and Water Treatment, 26, 152-159, 2011.
 • "Aliphatic hydrocarbons fingerprints in Trifolium Spp.", Ertekin, Ö., Erol, Ç., Ünlü, S., Yildizhan, Y., Pelitli, V., Yuksel, B., Menon, A., Fresenius Environmental Bulletin, 20(2), 367-371, 2011.
 • "Recovery of phosphate sludge as concrete supplementary material", Doğan, Ö., Karpuzcu, M., Clean-Soil, Air, Water, 38(10), 977-980, 2010.

Diğer Hakemli Dergi Makaleler

 •  “Atık döküm kumunun hazır betonda kullanılabilirliğinin araştırılması”, Başar, H.M., Deveci Aksoy, N., Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 31(4), 517-528, 2013.
 • “Atık döküm kumunun uygun geri kazanım/tekrar kullanım ve bertaraf yöntemlerinin incelenmesi”, Başar, H.,   Deveci-Aksoy, N.,  Türkdöküm, 25, 42-44, 2013.
 •  “Atık döküm kumunun geri kazanım uygulamaları”, Başar, H.,   Deveci Aksoy, N.,  Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 30, 205-224, 2012.
 • "Atık madeni yağların geri kazanımında baz yağ üretim teknolojileri", Pelitli, V., Doğan, Ö., Başar, H.M., Uyuşur, B., Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 29(4), 422-434, 2011.
 • "Büyükbaş hayvan atıklarının kompostlaştırılması", Tosun, C., Binici, M., Mehmetli, E., Baban, A., Manav, N., Coşkun, T, Debik, E., Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 3, 117-125, 2011.
 • "Büyükbaş hayvan atıklarının anaerobik çürütülmesi", Coşkun, T., Manav, N., Debik, E., Binici, M.S., Tosun, C., Mehmetli, E., Baban, A., Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 3, 1-9, 2011.

Ulusal Bildiriler

 • Pelitli, V., Başar, H.M. ve Doğan, Ö., "Kalsiyumca Zengin Ortamlarda Üreaz Aktiviteli Bioçimento Üretimi", 7. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2014, Çankaya Üniversitesi, Ankara
 • “Endüstriyel Atık Yağların Minimizasyonu”, Pelitli, V., Başar, H.M., Doğan, Ö., 4. Ulusal Verimlilik Kongresi, 10-12 Aralık 2013, Ankara-Türkiye.
 • “Kıyı ve Geçiş Sularında Tehlikeli Maddelere İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuatın Değerlendirilmesi”, Başar, H.M., Özer Erdoğan, P., Avaz, G., 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 12-14 Eylül 2013, Ankara-Türkiye.
 • “Kömür Madenciliği Faaliyetlerinin Çevresel Boyutları ve Yönetimi Örnek Çalışma: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’na Bağlı İşletmeler”, Ataçoğlu, I., Başar, H.M., Pelitli, V., Ceylan, Ö., 2013. 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 12-14 Eylül 2013, Ankara-Türkiye.
 • “Termik Santrallerden Kaynaklanan Uçucu Kül Ve Cürufların Yönetimi”, Pelitli, V., Başar, H.M., Doğan, Ö., Uyuşur, B., 2013. 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 12-14 Eylül 2013, Ankara-Türkiye.
 • “Tehlikeli atık analiz yöntemleri ve atık sınıflandırması prensipleri”, Dağlı, S., 3. Atık Yönetimi Sempozyumu, Antalya, 14-18 Nisan 2013.
 • “Bitki koruma ürünlerinin kullanımı neticesinde meydana gelen su kirliliği”, Canlı, O.,   Ünsal, M.,   Binici, M., I. Bitki Koruma Ürünleri ve Makineleri Kongresi, Antalya, 02-05 Nisan 2013.
 • Bir organofosfat grubu insektisitin su kaynaklarına etkisinin değerlendirilmesi, Tosun, C., Ataçoğlu, I.,  Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu (ÇEVKOS), İstanbul, 22-23 Kasım 2012.
 • Otomotiv endüstrisi fosfat çamurlarının geri kazanımı, Doğan, Ö., Karpuzcu, M., 1. Ulusal Geri Kazanım Kongresi ve Sergisi, Uşak Üniversitesi, Uşak, 02-04 Mayıs 2012.
 • Kömür madenciliğinde katı ve tehlikeli atık yönetimi, Başar, H., Pelitli, V., Ataçoğlu, I., Doğan, Ö., Uyuşur, B., Yetiş, Ü., İTÜ XIII. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu 2012, İTÜ, İstanbul, 17-19 Ekim 2012.
 • Atık döküm kumunun uygun geri kazanım/tekrar kullanım ve bertaraf yöntemlerinin incelenmesi, Başar, H., Deveci Aksoy, N., İTÜ XIII. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu 2012, İTÜ İstanbul, 17-19 Ekim 2012.
 • Arıtma çamurlarının tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi, Dağlı, S., Kellecioğlu, C.,  II.Ulusal Katı Atık Yönetimi Sempozyumu, Antalya, 17-20 Ekim2012.
 • Kömür zenginleştirme tesislerinden kaynaklanan şlamın karakterizasyonu ve geri kazanım potansiyelinin değerlendirilmesi, Pelitli, V.,   Başar, H.,   Ataçoğlu, I.,   Doğan, Ö., Uyuşur, B.,  Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VII,  İstanbul, 22-23 Kasım 2012.
 • Tehlikeli Atıkların Belirlenmesinde Uygulanacak Analizler, Dağlı, Ö., İSTAÇ Tehlikeli Atık Yönetimi Eğitimi, İstanbul, 28 Kasım 2012.
 • "Dip tarama malzemesinin yönetimi ve boşaltım alanlarında potansiyel etkilerin değerlendirilmesi", Tolun, L., Mehmetli, E., Tosun, C., Tuğrul, S., Sur, H., I. Ulusal Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, Tekirdağ, 17-20 Kasım 2011.
 • "Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde tehlikeli atık analizleri", Ünsal, M., Dağlı, S., Aktaş, Ö., Ceylan, Ö., Binici, M.S., Canlı, O., Demir, H., IWES 2011 - 3. Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, 2-3 Kasım 2011.
 • "Karton üretiminden kaynaklanan atıklarla kirlenmiş sahaların çevresel etkilerinin araştırılması", Başar, H.M., Doğan, Ö., Yılmaz, H.R., Orbay, Ö., Pelitli, V., Uyuşur, B., Erdoğdu, S., 9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Samsun, 5-8 Ekim 2011.
 • "Türkiye'de ilaç sanayinden kaynaklanan tehlikeli atıkların üretim faktörlerinin belirlenmesi", Erdoğdu, S., Doğan, Ö., Başar, H.M., Pelitli, V., Yetiş, Ü., 3. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Lefkoşa-KKTC, 7-10 Eylül 2011.  
 • "Tehlikeli atık beyan sistemi-Kontrol mekanizmalarının geliştirilmesi", Yiğit, Ç., Ölmez, G., Çakır, N., Yılmaz, Ö., Nuray, A., Doğru, B., Doğan, Ö., Gökçay, C., Ünlü, K., Alp, E., Dilek, F., Karanfil, T., Yetiş, Ü., 3. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Lefkoşa-KKTC, 7-10 Eylül 2011.  
 • “Tehlikeli atıkların belirlenmesinde uygulanacak analizler laboratuvar hizmetleri", Doğan, Ö., Başar, H.M., Dağlı, S., Ünsal, M., Tolun, L., 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu, Antalya, 16-21 Nisan 2011.
 • "Büyükbaş hayvan atıklarının kompostlanması: Türkiye örneği", Mehmetli, E., Tosun, C., Binici, M.S., Baban, A., IWES 2010 - 2. Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, 4-5 Kasım 2010.
 • "Büyükbaş hayvan atıklarının aerobik kompostlaştırılmasında mevsimsel etkilerin incelenmesi", Mehmetli, E., Tosun, C., Binici, M.S., Baban, A., Manav, N., Coşkun, T., Debik, E., Organik Atıklardan Kompost Ve Yenilenebilir Enerji Üretimi & Kompostun Kullanım Alanları Çalıştayı, İstanbul, 8-9 Haziran 2010.
 • "Büyükbaş hayvan atıklarının anaerobik çürütme ile stabilize edilmesi", Manav, N., Coşkun, T., Debik, E., Binici, M.S., Tosun, C., Mehmetli, E., Baban, A., Organik Atıklardan Kompost ve Yenilebilir Enerji Üretimi & Kompostun Kullanım Alanları Çalıştayı, İstanbul, 8-9 Haziran 2010.
 • “Atık Yönetimi”, Başar, H.M., Doğan, Ö., AVM’lerde Ambalaj Dışı Atık Yönetimi Çalıştayı, İstanbul, 2 Haziran 2010.
 • “Kullanılmış Otomotiv Yağlarının Bertaraf Yönteminin Belirlenmesi”, Pelitli V., Doğan Ö., Erpek E., Köroğlu H.J., 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ankara, Haziran 2010.
 • “İznik Gölü Pestisit Kirliliğinin Araştırılması”, Oğuz, B., Albay, M., Akçaalan, R., Dağlı, S., 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Bolu,  4-6 Ağustos 2010.

Uluslararası Bildiriler

 • "Quantitative Determination of PCBs in Transformers Oils", Pelitli, V., Doğan, Ö., Köroğlu, H.J., 7th IATS, October 30-November 1, 2013, İstanbul-Turkey.
 • “Determination of Specific Pollutants in Coastal and Transitional Waters: A Case Study: Turkey”, Özer Erdoğan, P., Başar, H.M., Avaz, G., Özkan, M., 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP), İstanbul-Türkiye, 28 September-1 October 2013.
 • “Concept of Reclamation Management of Heavy Duty Waste Engine Oils”, Pelitli, V., Başar, H.M., Doğan, Ö., Ataçoğlu, I., 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP), İstanbul-Türkiye, 28 September-1 October 2013.
 • “Classification of Hazardous Waste Leachates by Physicochemical and Toxicological Characterization”, Yüksel Çetin, Tolga Akkoç, Sönmez Dağlı, Leyla Tolun, Esin Günay, Hivda Polat,  Environmental toxicology and chemistry
 • A research on recovery of phosphate sludge, Doğan, Ö.,   Karpuzcu, M.,   International Conference On Recycling And Reuse, İstanbul, İstanbul, 04-06 Haziran 2012.
 • "Composting of cattle manure: effects of pre-dewatering", Binici, M.S., Mehmetli, E., Tosun, C., Baban, A., Çallı, B., Eurasia Waste Management Symposium, İstanbul, 14-16 November 2011.
 • "Characterization for proper management of used automotive oils", Pelitli, V., Doğan, Ö., Erpek, E., Köroğlu, H., Eurasia Waste Management Symposium, İstanbul, 14-16 November 2011.
 • "Nanoparticles in the subsurface environment: Aggregation, deposition and pore straining phenomena", Uyuşur, B., Doğan, Ö., 7. Nanoscience and Nanotechnology Conference, İstanbul, 29 June 2011.
 •  “Havalandırmalı statik yığınlarda kompostlama”, Mehmetli, E.,   Tosun, C.,   Binici, M.,   Baban, A.,  ICCI 2011, 17. Uluslar Arası Enerji ve Çevre Fuarı Ve Konferansı, İstanbul, 15-17 Haziran 2011.
 • "Cattle manure management by composting in Turkey", Binici, M.S., Mehmetli, E., Tosun, C., Baban, A., 5th Annual International Symposium on Environment, Atina, 20-21 May 2010.
 • "Determination of Disposal Routes for Waste Crankcase Oils", Erpek, E., Köroğlu, H., Pelitli, V., Doğan, Ö., 6th Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean Countries, Antalya, 7-12 March 2010.
-A +A