Yayınlar

SCI Makaleleri

 •  “Influence of Two Tropical Storms on the Residual Flow in a Subtropical Tidal Inlet. Waterhouse”, A. F., Tutak, B., Valle-Levinson, A., & Sheng, Y. P., (2013). Estuaries and Coasts, 1-17, doi:10.1007/s12237-013-9606-3.
 • “Exploration of the Anaximander Mountains: Mud Volcanoes, Cold-Seep communities, and Cold Water Corals. In: New frontiers in ocean exploration: The E/V Nautilus 2012 field season and summary of Mediterranean exploration”, Raineault, N.A., Ramey-Balci, P.A., Shank, T.M., Bors, E., Duman, M., Ürkmez, D., and Tüzün, S. 2013.  Bell, K.L.C., and Brennan, M.L., eds. Oceanography 26(1), supplement, 64 pp, http://dx.doi.org/10.5670/oceanog.2013.supplement.01.
 • “Socio-economic response to water quality: a first experience in science and policy interaction for the İzmit Bay coastal system”, Tolun, L.,   Ergenekon, S.,   Murat Hocaoğlu, S.,   Günay, A.,   Çokacar, T.,   Hüsrevoğlu, Y.,   Polat Beken, S.,   Baban, A.,   Ecology and Society, 2012.
 • "Effect of recirculation on organic matter removal in a hybrid constructed wetland system", Ayaz, S., Fındık, N., Akca, L., Erdogan, N., Kınacı, C., Water Science and Technology, 63(10), 2360-2366, 2011.
 • "Treatability of domestic wastewater by anaerobic baffled reactors with different incolums", Gomec, Y., Horasan, B., Gunes, E., Ozyurek, E., Akca, L., Ayaz, S., Fresenius Environmental Bulletin, 19(9), 1889-1893, 2010.
 • "Phytoplankton composition and environmental conditions of the mucilage event in the Sea of Marmara", Tüfekçi, A., Balkıs, N., Polat Beken, S., Ediger, D., Mantıkçı, M., Turkish Journal of Biology, 2(34), 199-210, 2010.
 • "Role of single-celled organisms in mucilage formation on the shores of Büyükada Island (the Marmara Sea)", Balkıs, N., Atabay, H., Türedgen, İ., Albayrak, S., Balkıs, H., Tufekçi, V., Journal of the Marine Biological Association-JMBA, 1-11, 2010.
 • "Biological and oxidative treatment of cotton textile dye-bath effluents by fixed and fluidized bed reactors", Baban, A., Yediler , A., Avaz, G., Hostede, S.S., Bioresource Technology, 101, 1147-1152, 2010.
 • “Phytoplankton distribution during two contrasted summers in a Mediterranean harbour: combining automated submersible flow cytometry with conventional techniques: Environmental Monitoring and Assessment”, Thyssen, M., Beker, B., Ediger, D., Yilmaz, D., Garcia, N., Denis, M., Aquatic Microbial Ecology, 56,205-215, 2010.

Diğer Hakemli Dergi Makale

 • Geri devirli ardışık yüzeyaltı akışlı sistemler ile evsel atıksudan azot giderimi, Fındık, N.,   Akça, L.,   Ayaz, S.,  İTÜ Dergisi/E Su Kirlenmesi Kontrolü, 20, 70-75, 2012.
 • "Mitigation of impacts to achieve ICZM via promising Technologies", Baban, A., Giordano, L., Tolun, L., Wiki Articles, 2011.

Ulusal Bildiriler

 • “Kıyı ve Geçiş Sularında Tehlikeli Maddelere İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuatın Değerlendirilmesi”, Başar, H.M., Özer Erdoğan, P., Avaz, G., 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 12-14 Eylül 2013, Ankara-Türkiye.
 •  “Türkiye'nin Geçiş Suları: İlk Tespitler”, Tutak, B., G. Kaboğlu, Ş. Beşiktepe, M. Gündüz, B. Akçalı, Ç. Polat Beken, C. Aydöner, Türkiye’de Kıyı Yönetimi: Son Gelişmeler, 25-26 Nisan 2013, Marmaris
 • “Türkiye Kıyı Suları Tipoloji Çalışmaları”, Kaboğlu G., B. Tutak, Ş. Beşiktepe, Ç. Polat Beken, E. Sayın, H. Eronat, B. Akçalı, C. Aydöner, H. Altıok, B. Salihoğlu, Türkiye’de Kıyı Yönetimi: Son Gelişmeler, 25-26 Nisan 2013, Marmaris
 • “Denizlerimizde İyi Çevresel Durum tanımlaması”, Polat Beken Ç., A. Kıdeyş, Ş. Beşiktepe, A. Yüksek, D. Ediger, Türkiye’de Kıyı Yönetimi: Son Gelişmeler, 25-26 Nisan 2013, Marmaris
 • “Kıyı sularının klorofil-a ile sınıflandırılması”, Ediger D., A. Yüksek, S. Tuğrul, A. Zengin Yılmaz, V. Tüfekçi, Ç. Polat Beken, Türkiye’de Kıyı Yönetimi: Son Gelişmeler, 25-26 Nisan 2013, Marmaris
 • “Marmara Denizi’nde Baskı-Etki Analizi”, Tan İ., B. Tutak, D. Ediger, Ç. Polat Beken, A. Süha Dönertaş, A. Yüksek, Türkiye’de Kıyı Yönetimi: Son Gelişmeler, 25-26 Nisan 2013, Marmaris
 • “Denizel katı atık problemi: Marmara Denizi örneği”, Yüksek A., Ç. Polat Beken (2013).  Türkiye’de Kıyı Yönetimi: Son Gelişmeler, 25-26 Nisan 2013, Marmaris
 • “Deniz Kazaları Sonucu Oluşabilecek Petrol Kirliliğine Karşı Türkiye Kıyılarında Çevresel Duyarlılık Endeksi (ÇDE) Yaklaşımının Uygulanması” Günay, A., Tellikarakoç, F., Aydöner, C., Aykan, B., "Türkiye’de Kıyı Yönetimi: Son Gelişmeler" Ulusal Çalıştayı MedCOAST, 25-26 Nisan 2013, Marmaris
 • “Güllük Körfezine Giriş Yapan Gemiler ve Balast Suları Açısından Değerlendirme” Olgun, A., Günay, A., Avaz, G.,Güllük Körfezi Bakteriyolojisi Çalıştayı, 10 Mayıs 2013, Güllük
 •  “Deprem açısından yerleşim yeri uygunluk analizleri”, C. Aydöner, D.Maktav, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Cilt 6,Sayı 1, pp 53-62.
 • “Ross Denizi (antarktıka) mevsimsel deniz buzu döngüsü ve polynya”, Hüsrevoğlu, S., ANTARKTIKA'DA TÜRK Araştırma Üssü Kurulması Çalıştayı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 30 Nisan 2013.
 • “Kıyı sularının klorofil-a ile sınıflandırılması”, Ediger, D.,   Tüfekçi, A.,   Polat Beken, S.,  Medcoast Pegaso Ulusal Çalıştayı, Marmaris, Muğla, 25-26 Nisan 2013.
 • “Denizlerimizde iyi çevresel durum tanımlaması”, Polat-Beken, S., Medcoast-Türkiye'de Kıyı Yönetimi Ve Son Gelişmeler Ulusal Çalıştayı, Marmaris, Muğla, 25-26/04/2013.
 • “Türkiye'nin geçiş suları: ilk tespitler”, Tutak, B.,   Kaboğlu, G.,   Beşiktepe, Ş.,   Gündüz, M.,   Akçalı, B.,   Polat-Beken, S.,   Aydöner, C.,  Türkiye'de Kıyı Yönetimi: Son Gelişmeler, Marmaris, Muğla, 25-26 Nisan 2013.
 • “Türkiye kıyı suları tipoloji çalışmaları”, Kaboğlu, G.,   Tutak, B.,   Beşiktepe, Ş.,   Polat Beken, S.,   Sayın, E.,   Eronat, H.,   Akçalı, B.,   Aydöner, C.,   Altıok, H.,   Salihoğlu, Türkıye'de Kıyı Yönetimi: Son Gelişmeler, Marmaris, Muğla, 25-26 Nisan 2013.
 • Ramey-Balci, P.A. (2013). Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma kurumu, MAYIS 2013 (pg. 31) “TÜBİTAK MAM Antalya’da Derin Deniz Çamur Volkanlarını Araştırdı”.
 • Kıyı alanlarının sistem yaklaşımı ile değerlendirilmesi: AB Spicosa Projesi uygulama alanlarından biri olarak İzmit Körfezi, Tolun, L., Günay, A., Murat Hocaoğlu, S.,  Hüsrevoğlu, Y.,   Polat Beken, S.,  Baban, A.,  Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, Hatay, 14-17 Kasım 2012.
 • “Deniz Ve Kıyı Suları Kalite Durumlarının Belirlenmesi Ve Sınıflandırılması: Marmara Denizi Örneği”, Polat Beken, Ç. , L. Tolun, D. Ediger, B. Tutak, C. Aydöner, F. Telli Karakoç, Derdimiz, Değerimiz, Denizimiz: Marmara, 18-19 Aralık 2012, İstanbul
 • “Ballast Water Risk in Marmara Sea”, Olgun, A., Aydöner, C., Marmara Symposium, 18-19 December 2012 – University of Kadir Has, Istanbul.
 • “Ballast water risk assessment of the tanker traffic in Gulf of Iskenderun”, Olgun, A., Aydöner, C., Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, 14-17 November 2012 – Antakya.
 • Deniz araştırmaları mükemmelıyet merkezı altyapı projesı, Tüfekçi, H., Hüsrevoğlu, Y.,  YTÜ II. Ar-Ge Pazarı Çevre ve Enerji Teknolojileri, YTÜ, İstanbul, 29-30 Mayıs 2012.
 • Petrol ve petrol türevlerinin alıcı ortama kaçak deşarjlarının tespiti için kullanılan metotlar ve örnek çalışmalar, Telli Karakoç, F.,   Atabay, H.,  Ytü Iı. Ar-Ge Pazarı (Enerji Ve Çevre Teknolojileri), YTÜ, İstanbul, 29-30 Mayıs 2012.
 • "Marmara ve Karadeniz kıyılarında ötrofikasyon riski açısından sınırlayıcı besin elementlerinin belirlenmesi", Kuzyaka, E., Tüfekçi, V., Tüfekçi, H, Avaz, G., Tuğrul, S., I. Ulusal Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, Tekirdağ, 17-20 Kasım 2011.
 • "Dip tarama malzemesinin yönetimi ve boşaltım alanlarında potansiyel etkilerin değerlendirilmesi", Tolun, L., Mehmetli, E., Tosun, C., Tuğrul, S., Sur, H., I. Ulusal Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, Tekirdağ, 17-20 Kasım 2011.
 • "Türkiye Ege kıyı yerleşim yerlerinde kentsel atıksu yönetimi", Tan, İ., Avaz, G., Kuzyaka, E., Özdemir, Ö., Şentürk, E., Baban, A., X. Ekoloji ve Çevre Kongresi, Çanakkale, 4-7 Ekim 2011.
 • "2000 - 2010, Eğirdir Gölü Besin Elementleri Değişimi", Tüfekçi, H., Tüfekçi, V., Güneş, K., Günay, A. S., Et All,  4-7 Ekim 2011, X. Ulusal Ekolojy Kongresi, Çanakkale 18 Mart University, Çanakkale
 • "Akdeniz ve Ege kıyılarında ötrofikasyon riski açısından sınırlayıcı besin elementlerinin belirlenmesi", Kuzyaka, E., Tüfekçi, V., Tüfekçi, H, Avaz, G., Tuğrul, S., X. Ekoloji ve Çevre Kongresi, Çanakkale, 4-7 Ekim 2011.
 • "Sazlıdere, Alibey ve Elmalı Baraj Göllerinin su kirliliği araştırılması ve sürdürülebilir kullanımına yönelik önerilerin belirlenmesi", Tüfekçi, V., Atabay, H., 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 4-6 Ağustos 2010.
 • "Büyükçekmece Gölü su kalitesinin trofik durum indeksiyle saptanması", Tüfekçi, H., 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 4-6 Ağustos 2010.
 • "Su Ürünleri Yetiştiricilik  İşletmelerinin  Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi Proje Tanıtımı", Telli Karakoç, F., SUY İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi Çalıştayı, Kartepe-Kocaeli, 24-26 Mayıs 2010.
 • C. Aydöner, ve diğ., "Sapanca Gölü Ve Havzası İçin Güncel CBS Veri Altyapısının Oluşturulması",  3. Ulusal Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu,  Ekim-2010, TÜSSİDE, Gebze
 • "Balık Çiftliklerinde Azot Değişimleri", Tüfekçi, V., Atabay, H., Telli Karakoç, F., Mantıkçı, M., Tüfekçi, H., SUY İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi Çalıştayı, Kartepe-Kocaeli, 24-26 Mayıs 2010.
 • "Ege ve Karadenizdeki Balık Çiftliği Sedimentlerinde Kirlilik Durumunun Tespiti: Organik Karbon ve Azot Birikimine İlişkin Sonuçlar", Tolun, L., Mantıkçı, M., Atabay, H., SUY İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi Çalıştayı, Kartepe-Kocaeli, 24-26 Mayıs 2010.
 • "Çiftliklerden alınan çipura ve levrek balıklarında enzimatik değişimler ve nedenleri", Telli Karakoç, F., Mantıkçı, M., SUY İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi Çalıştayı, Kartepe-Kocaeli, 24-26 Mayıs 2010.
 • "Balık çiftliklerinin makrozoobentos üzerine etkileri", Mantıkçı, A., Başçınar, N., Gözler, A., İşmen, P., Yüksek, A., Tolun, L., Atabay, H., SUY İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi Çalıştayı, Kartepe-Kocaeli, 24-26 Mayıs 2010.
 • "Gerence körfezi akıntı ölçümleri: İlk sonuçlar", Hüsrevoğlu, S., Pekdemir, E., Mantıkçı, M., SUY İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi Çalıştayı, Kartepe-Kocaeli, 24-26 Mayıs 2010.
 • "Akdeniz-Karadeniz bağlaşımı ve Türk Boğazlar Sistemi'nin çok ölçekli modellemesi", Hüsrevoğlu, S., Özsoy, E., Sözer, A., Gürses, Ö., Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları 8. Ulusal Kongresi, Trabzon, 27-29 Nisan 2010.

Uluslararası Bildiriler

 • Dredging Applications and Environmental Management of Dredged Material In Turkey: DIPTAR Project, L.Tolun, A. Yüksek, İ.Tan, M.Başar and S.Tuğrul, The fifth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) and SECOTOX Conference, Mykonos Island, Greece, 14-18 June 2015.
 • “Determination of Specific Pollutants in Coastal and Transitional Waters: A Case Study: Turkey”, Özer Erdoğan, P., Başar, H.M., Avaz, G., Özkan, M., 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP), İstanbul-Türkiye, 28 September-1 October 2013.
 • “Marine Pollution Risk Due To Maritime Accidents In Turkish Waters”, E. Otay, F. Tellikarakoç, C. Aydöner, A. Günay, B. Aykan, 7 -9 January 2013, IPWE 2013 6th International Perspectives on Water Resources & the Environment conference (IPWE 2013)
 • “Monitoring of Water Quality in Izmit Bay”, Ediger, D., Ç. Polat Beken, V. Tüfekçi, S. Hüsrevoğlu ve H. Atabay, INOC-CNRS International Conference on Land-Sea Interactions in the Coastal Zone,6-8 Kasım, 2012, Jounieh, Lübnan
 • Univariate and multivariate analyses in community ecology, Ramey Balcı, P.,   Balcı, T.,  Mıcro B3 Wp6 Meeting, İstanbul, 06-07 Aralık 2012.
 • A Proposed framework for modeling marine microbial ecosystems within Mıcro-B3 Wp6, Hüsrevoğlu, Y., Micro B3 Wp6 Meeting, İstanbul, 06-07 Aralık 2012.
 • Evaluation of cell death mechanisms of palladium(II) complex as an an cancer agent in human cancer cell lines, Çetin, Y.,   Ülbeği Polat, H.,   Dağlı, S.,   Tolun, L.,  8.Türk Toksikoloji Kongresi, Antalya, 1, 14-15 Kasım 2012.
 • Proceedings of the Global R&D Forum on Compliance, Monitoring and Enforcement, the next R&D Challenge and Opportunity, A.Olgun, F.Telli Karakoç and F.Haag (ed.) 26-28 October, İstanbul.
 • Perspectives from the benthos: role of molecular tools and bioinformatics for biodıversity and ecological research, Ramey Balcı, P.,   Sözer, B.,  Denizel Biyoteknolojı ve Genomik Çalıştayı, Muğla, , 24 Mayıs 2012.
 • Pollution loads and surface water quality in Kızılırmak Basin of Turkey, Ayaz S.Ç., Aktaş, Ö., Dağlı, S., Aydöner, C., Atasoy Aytış E., Akça, L., International Conference of the European-Desalination-Society (EDS) on Desalination for the Environment, Clean Water and Energy, Barcelona, Spain, 23-26 Nisan 2012.
 • "The Turkish approach of risk assessment", Olgun, A., Pekdemir, E.A., Global R&D Forum and Exhibition on Ballast Water Management, İstanbul, 25-28 November 2011.
 • Avaz G., Tan I; “Hot Spot Determination Methodology and Results of Turkey along Black Sea Coastal Areas”, 16th meeting of the Land Based Sources Activity Group of the Premises of the Commission on the Protection of the Black Sea Against Pollution Permanent Secretariat, 5 September 2011, Istanbul
 •  “Designation of Sensitive and Less Sensitive Areas along Aegean Coastal Zone of Turkey”; Avaz G., Küçüksezgin F., Tan I., Tolun L., Beken Polat C., Donertas A., Kuzyaka E., Tuğrul S., 3-7 temmuz 2011, Poster Presentation, The 2nd International Symposium on Integrated Coastal Zone Management, Arendal, Norveç
 • "Engaging stakeholders for science-policy integration in Izmit Bay: Results of the SPICOSA project",  3-7 temmuz 2011, Tolun, L., Dönertaş A.S., Husrevoğlu, S., Murat-Hocaoğlu S.,  Polat-Beken, C. and Baban, A Poster Presentation, The 2nd International Symposium on Integrated Coastal Zone Management, Arendal, Norveç
 • "Ballast water risk assessment system-Alien species module", Olgun, A., Arlı Küçükosmanoğlu, Ö., Atalay, T., Telli Karakoç, F., Tüfekçi, V., Global R&D Forum and Exhibition on Ballast Water Management, İstanbul, 25-28 November 2011.
 • "Ballast water risk assessment system-Ballast water reporting module", Pekdemir, E.A., Olgun, A., Atalay, T., Aydöner, C., Global R&D Forum and Exhibition on Ballast Water Management, İstanbul, 25-28 November 2011.
 • "Assessing of the ballast water risk and the alien species in İskenderun Bay, Turkey", Olgun, A., Aydöner, C., Dönertaş Günay, A.S., Gümüşlüoğlu, Y., Avaz, G., Ediger, D., Global R&D Forum and Exhibition on Ballast Water Management, İstanbul, 25-28 November 2011.
 • "Ballast water risk assessment system-Risk assessment and route analysis module", Aydöner, C., Olgun, A., Atalay, T., Akyol, O., Pekdemir, E.A., Arlı Küçükosmanoğlu, Ö., Global R&D Forum and Exhibition on Ballast Water Management, İstanbul, 25-28 November 2011.
 • "Impact of inorganic nutrients enrichment on phytoplankton growth along the coastal areas of Turkey", Tüfekçi, V., Kuzyaka, E., Tüfekçi, H., Avaz, G., Tuğrul, S., Dönertaş Günay, A.S., 6th International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Antalya, 17-20 November 2011.
 • "Urban wastewater management along coastal areas of Turkey: Reindentification of hot spots&sensitive areas, determination of assimilation capacities by monitoring and modelling and development of sustainable urban wastewater investment plans", Avaz, G., Tuğrul, S., Küçüksezgin, F., 6th International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Antalya, 17-20 November 2011.
 • "Engaging managers and stakeholders for Science-Policy Integration; Experiences in İzmit Bay study site application", Tolun, L., Ekibi, P, SPICOSA Conference, Malta, 9-10 November 2010.
 • "Temporal and spatial variability of toxic dinoflagellates species in the İzmit Bay", Tüfekçi, V., Ediger, D., Polat-Beken Ç., Mantıkçı, M., Atabay, H., Balkıs, N., Deniz, N., 14 th International Conference on Harmful Algae, Girit, 1-5 November 2010.
 • "Studies of Land Based Sources and UWWT Management on Turkish Black Sea Coastal Areas within the Urban Wastewater Treatment Management Along Turkish Coastal Areas Project", Avaz G., Küçüksezgin F., Tuğrul S., 31st October International Black Sea Day: Marine Environment Workshops Environmental Activities, 31 October-01 November 2010, Trabzon
 • “Hot Spot Determination Studies and Process of Turkey along Black Sea Coastal Areas”, Avaz G., Tan I, 15th meeting of the Land Based Sources Activity Group of the Premises of the Commission on the Protection of the Black Sea Against Pollution Permanent Secretariat, 20-22 September 2010, Istanbul
 • "An Evaluation of the Economic and Social Responses to the Water Quality Changes: Izmit Bay Study Site Application", Tolun, L.,  Ergenekon, S.,  Dönertaş A.S., Çokacar, T.,  Polat-Beken, C., Murat-Hocaoğlu S.,  Baban, A.,  21 - 23 Ekim 2010,  LİTTORAL 2010 - International conference, Organised by CoastNet, Eurocoast and EUCC and to be held at the Royal Geographical Society, Londra
 • "Determining the national baseline budget in the Mediterranean and Aegean costs of Türkiye", Kuzyaka, E., Avaz, G., Tan, İ., Gürsoy Haksevenler, B., UluslarArası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu (USAYS), Konya, 26-28 Ekim 2010.
 • "Mucilage events in the Sea of Marmara and the associated processes field and laboratory findings", Polat Beken, S., Tüfekçi, A., Sözer, B., Yıldız, E., Telli Karakoç, F., Mantıkçı, A., Ediger, D., GFCM Workshop, İstanbul, 6-8 October 2010.
 • "An evaluation of the economic and social respones to the water quality changes: İzmit Bay study site application", Tolun, L., Ergenekon, Ş., Dönertaş, A., Çokacar, T., Polat Beken, S., Murat Hocaoğlu, S., Baban, A., LITTORAL 2010, London, 21-23 September 2010.
 • "SPICOSA study site application: İzmit Bay", Tolun, L., Çokacar, T., Dönertaş, A.S., Ergenekon, Ş., LITTORAL 2010, London, 21-23 September 2010.
 • "Investigation of the Mediterranean-Black Sea coupling using multi-scale models of the Turkish Strait System", Hüsrevoğlu, S., Özsoy, E., Sözer, A., Gürses, Ö., 39. Akdeniz Bilim Komisyonu (CIESM) Kongresi, Venice-Italy, 10-14 May 2010.
 • "SAF application in İzmit Bay-System appraisal", Tolun, L., Çokacar, T., Polat Beken, S., Murat Hocaoğlu, S., Dönertaş, A., Baban, A., SPICOSA SAF5 Workshop, İstanbul, 3-5 February 2010.
-A +A