Su ve Atıksu Arıtım Teknolojileri

Su kaynaklarının kirlenmesi ve iklim değişikliği etkileri, buna karşın nüfusa paralel olarak artan su ihtiyacı, gerek kısıtlı su kaynakları, gerekse de alıcı su ortamları üstündeki baskıları giderek arttırmış, bunun sonucunda da atıksuların uygun teknolojilerle arıtımı ve geri kazanım çalışmaları giderek önem kazanmıştır.  Bununla birlikte, son yıllarda, atıksuların su ve besin içeriği dolayısıyla geri kazanımı ve hatta potansiyel bir enerji kaynağı olarak değerlendirilmesi gündeme gelmiş, atıksu artık sadece bertaraf edilmesi gereken bir “atık” olarak görülmemeye başlanmıştır. Tüm bu gelişmelere paralel olarak çevre biyoteknolojisi uygulamaları ve ileri arıtma teknolojileri araştırmaları hız kazanmıştır. Bu çerçevede, alanında uzun yıllar tecrübesi bulunan su ve atıksu arıtım teknolojileri grubu çalışmalarını sürdürmekte ve uygulamalı araştırmalar yapmaktadır.

Çalışma alanları:

  • İleri arıtma teknolojileri
  • Yerinde arıtma ve doğal arıtma teknolojileri
  • Atıksu geri kazanımı
  • İklim değişikliği -su etkileşimi çalışmaları
  • Çevre biyoteknolojisi uygulamaları
  • Atıksulardan enerji eldesi
-A +A