Projeler

 • Afyon Alkaloidleri Endüstrisi Atıksularının Arıtımı için Uygun Yöntemlerin Araştırılması (2013 – 2015)
 • 14 Havzanın Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması (2011 – 2013)
 • Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Kalite Hedeflerinin Belirlenmesi (2012 – 2016)
 • Karacaören I ve II Baraj Gölü ve Beyşehir Gölü Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirlenmesi (2011 – 2013)
 • Susurluk Havzasında Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi (2012 – 2013)
 • HEISTT -  High Efficiency in situ Treatment Technology for Contaminated Groundwater (2010 – 2013)
 • PREPARED Enabling Change (7.ÇP) – (2010 - 2014)
 • Zero Emission School – Integrating Sustainable Technologies and Infrastructure Systems (2012 – 2014)
 • Türkiye Kömür İşletmeleri’ne Bağlı İşletmelerde Çevresel Durum Değerlendirme Projesi (2011 – 2013)
 • BUSKİ Su Ve Atıksu Laboratuvarlarının Akreditasyonu İçin Danışmanlık Hizmeti (2010 – 2012)
 • TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesinde Su Arıtımı/Geri Kazanımı ve Ömerler - Beke Deresi Islahı (2010 – 2012)
 • 11 Havzanın Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması (2009 – 2011)
 • Düşük Masraflı Arıtma Teknolojilerinin Türkiye Şartlarına Göre Geliştirilmesi ve Marmara Bölgesi için Örnek Uygulama (2006 – 2011)
-A +A