Projeler

  • Bitki Koruma Ürünlerinin Kullanımı Neticesinde Meydana Gelen Su Kirliliğinin Tespiti ve Madde veya Madde Grubu Bazında Çevresel Kalite Standartlarının Belirlenmesine İlişkin Proje (2012 – 2014)
  • CATLIQ Oil Analizleri ve Proses Optimizasyonu (2012 – 2013)
  • (Biowaste4SP) Turning Biowaste into Sustainable Products: Development of Appropriate Conversion Technologies Applicable in Developing Countries (2012 – 2015)
  • Türkiye’ de AB Çevre Mevzuatı ile Uyumlu Tehlikeli Atık Yönetimi (KAMAG 1007 PROJESİ) (2009 – 2012)
  • Yeniköy Termik Santrali Düzenli Depo Sahası İyileştirme Planının Hazırlanması (2011 – 2012)
  • Yatağan Termik Santrali Kül Dağı İyileştirme Planının Hazırlanması (2012 – 2013)
  • Hayvansal Atık Yönetimi (2007 – 2012)
  • İSKİ Atıksu Arıtma Tesislerine Ait Atık Çamurların Yönetimi (2012 – 2012) 
-A +A