Projeler

 • Sinop Nükleer Güç Santrali (NGS) İçin Yer Değerlendirme Parametrelerine Yönelik Oşinografik Araştırmalar (2013 - 2015)
 • IRIS-SESIntegrated Regional monitoring Implementation Strategy in the SouthEuropean Seas (2013 - 2015)
 • Gemi Kazaları Sonucu Oluşan Atıkların Yönetimi Planlarının Hazırlanması ve Kirlenen Alanların Rehabilitasyonu Projesi (2013 – 2014)
 • EUROFLEETS2: New Operational Steps Towards an Alliance of  European Research Flee (2013 – 2017)
 • Integrated hotspots management and saving the living Black Sea ecosystem (2013 – 2015)
 • Izmit Körfezi Su Kalitesinin ve Karasal Girdilerin İzlenmesi ve Kirliliğin Önlenmesine Yönelik Önerilen Geliştirilmesi (2013)
 • Deniz ve Kıyı Suları Kalite Durumlarının Belirlenmesi ve Sınıflandırılması Projesi 2011 – 2013)
 • Ülkemiz Kıyı ve Geçiş Sularında Tehlikeli Maddelerin Tespiti ve Ekolojik Kıyı Dinamiği Projesi (2012 – 2014)
 • Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi Projesi (2012 – 2014)
 • SeaDataNet II: Pan - European Infrastructure for Ocean and Marine Data Management (SEADATANET2) (2011 – 2015)
 • Micro B3: Marine Microbial Biodiversity, Bioinformatics and Biotechnology (2012 – 2015)
 • Sıcak Noktaların Entegre Yönetimi ve  Karadeniz  Ekosisteminin Korunması (HOT - Black Sea) (2013  -  2016)
 • Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme İşi Marmara Denizi ve Boğazlarda Bütünleşik Kirlilik İzleme Çalışması (2011 – 2011)
 • Balast Suyu Risk Değerlendirme Yazılımı (2010 – 2011)
 • Türkiye Kıyılarında Kentsel Atıksu Yönetimi: Sıcak Nokta ve Hassas Alanların Yeniden Tanımlanması, Atık Özümseme Kapasitelerinin İzleme - Modelleme Yöntemleriyle Belirlenmesi Ve Sürdürülebilir Kentsel Atıksu Yatırım Planlarının Geliştirilmesi (SINHA) (2008 – 2011)
 • Science and Policy Integration for Coastal System Assessment (SPICOSA)  -  Kıyı Sistemlerinin Değerlendirilmesi için Bilim ve Politikanın Entegrasyonu (2007 – 2011)

 

-A +A