Katı / Tehlikeli Atık ve Toprak Kalitesi Yönetimi

TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü araştırma grupları iç içe ve birbiri ile ilintili alanlardan oluşmaktadır. Genel olarak atık bertarafı ve geri kazanım teknolojilerinin yerli olarak geliştirilmesi üzerinde çalışmalara yoğunlaşan Atık Yönetimi ve Toprak Kirliliği Stratejik İş Birimi, spesifik olarak;

  • Düzenli depolama sahası tasarım ve iyileştirme
  • Vahşi depolama sahası rehabilitasyonu
  • Atıktan türetilmiş yakıt (RDF), biyogaz ve sentetik gaz üretimi
  • Değerli ürünlere dönüştürme (kompost, sıvı yakıt, sıvı gübre)
  • Değerli metal ve minerallerin geri kazanımı
  • Atık azatlımı ve MET uygulamaları
  • Bertaraf metodolojisi tanımlama ve atık yakma prosedürlerinin belirlenmesi
  • Çevresel kalite standartlarının belirlenmesi ve risk analizi
  • Tehlikeli atık tanımlama ve sınıflandırma
  • Kirlenmiş toprakların belirlenmesi ve dekontaminasyonu

alanlarında araştırmalar gerçekleştirmekte ve proje bazlı faaliyetler yürütülmektedir.

Atık Yönetimi ve Toprak Kirliliği Stratejik İş Birimi % 50’i doktora, % 40’ı yüksek lisans eğitimini tamamlamış araştırmacı ekibiyle ve teknisyenleriyle  15 kişilik bir ekip olarak faaliyet göstermektedir. Birimde halihazırda 5 proje yürütülmekte olup projelerin toplam hacmi yaklaşık 5 milyon TL’dir. OSİB, ÇŞB, EÜAŞ, TKİ başta olmak üzere çok sayıda bakanlık kuruluşu, çeşitli özel kuruluşlar ve AB Çerçeve Programı kapsamında yurtdışı araştırma merkezleri işbirliği ağı içerisinde yer almaktadır.

-A +A