Katı / Tehlikeli Atık ve Toprak Kalitesi Yönetimi

Undefined

Toprak Kirliliği

Kirlenmiş Alanların Belirlenmesi

Enstitümüzde Endüstriyel kazalar, nakil sırasında dökülmeler, atık bertaraf veya depolama sahalarından sızmalar vasıtasıyla oluşan toprak kirliliği, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliğe uygun olarak araştırılmakta, petrol hidrokarbonları (TPH), dioksin/furan, poliklorlu bifeniller (PCB), poliaromatik hidrokarbonlar (PAH), ağır metaller ve pestisitler gibi kirletici parametrelerin toprak içerisindeki seviyeleri tespit edilebilmektedir.

Projeler

  • Bitki Koruma Ürünlerinin Kullanımı Neticesinde Meydana Gelen Su Kirliliğinin Tespiti ve Madde veya Madde Grubu Bazında Çevresel Kalite Standartlarının Belirlenmesine İlişkin Proje (2012 – 2014)
  • CATLIQ Oil Analizleri ve Proses Optimizasyonu (2012 – 2013)
  • (Biowaste4SP) Turning Biowaste into Sustainable Products: Development of Appropriate Conversion Technologies Applicable in Developing Countries (2012 – 2015)
  • Türkiye’ de AB Çevre Mevzuatı ile Uyumlu Tehlikeli Atık Yönetimi (KAMAG 1007 PROJESİ) (2009 – 2012)
-A +A
RSS - Katı / Tehlikeli Atık ve Toprak Kalitesi Yönetimi beslemesine abone olun.