İklim Değişikliği

İklim değişikliği kapsamında azaltım / uyum çalışmaları

İklim değişikliğinin gelecekte çevresel ve sosyo-ekonomik açıdan ciddi sorunlara yol açması beklenmektedir. Dünyada birçok ülke iklim değişikliğine sebep olan sera gazı emisyonlarını azaltmak ve kaçınılmaz etkilere karşı uyum sağlamak üzere çalışmalar sürdürmektedir. BMİDÇS ve Kyoto Protokol'üne taraf olan bir ülke olarak Türkiye'de de azaltım ve uyum konularında hem uluslararası yükümlülükler hem de ulusal gereksinimlerin gereği önemli bir kapasite gelişimi sağlanmış olması rağmen halen konu ile ilgili AR-GE çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

İklim değişikliği azaltım ve uyum çalışmaları, tüm dünyadaki bilimsel kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi kurumumuzda da yürütülmektedir. Kurumumuzda gerçekleştirilen ve hedeflenen çalışmalar temiz üretim teknolojileri, sera gazı emisyonlarını azaltacak teknolojilerin belirlenmesi, geliştirilmesi ve maliyet analizi, iklim değişikliğinin sanayi tesisleri üzerine olan etkilerini azaltacak teknolojilerin geliştirilmesi, sektörel sera gazı emisyon projeksiyonlarının yapılması üzerine yoğunlaşmıştır. Bunun yanı sıra iklim değişikliğine bağlı olarak sektörel etkilenebilirlik analizleri ve uyum stratejileri hazırlanması konusunda da çalışılmaktadır. 

Fotoğraflar

-A +A