Hava Kirliliği Kontrolü

Hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde hava kalitesi ölçümleri yapılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu çerçevede temiz hava planları çıkarılmakta, koku ve hava kirliliği haritaları oluşturulmakta ve dağılım modellemeleri yapılmaktadır. Ayrıca, endüstriyel tesislerin çevrelerine olan etkilerini veya bir bölgenin hava kalitesi seviyesini farklı meteorolojik koşullar altında inceleyebilmek amacıyla AERMOD ve CALPUFF hava kalitesi modelleri kullanılmaktadır. Bu modellerin yardımıyla enstitümüzde bölgesel hava kalitesi yönetimi projeleri yürütülmekte olup, projeler kapsamında kirlilik envanteri oluşturma, kirlilik dağılım modellemesi, kirliliğin uzun süreli izlenmesi, kirliliği azaltıcı önlemlerin belirlenmesi ve sürdürülebilir hava kalitesi yönetimi çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca hava kirliliğinin kontrolüne yönelik temiz teknoloji uygulamaları yapılmaktadır. Bu Uygulama alanlarından bazıları aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

  • Katı, sıvı ve gaz atıkların gelişmiş teknolojilerle bertaraf edilmesi
  • Yanma ve proses gazlarından SO2, NOx, organik bileşiklerin giderilmesi
  • Proses gazlarından organik bileşiklerin geri kazanılması

 

-A +A