Hava Kalitesi Yönetimi

Undefined

Gürültü Yönetimi

Gelişmekte olan ülkelerde hızlı değişimler sonucunda; konut ve sanayi alanlarının plansız ve iç içe gelişmesi, kontrol edilemeyen nüfus ve buna bağlı trafik yoğunluğu artışları, çevreye olumsuz etkileri belirlenmeden uygulanan yeni ulaşım sistemleri ve altyapı yetersizlikleriyle gürültü giderek önem kazanmış, insan sağlığını ciddi biçimde etkileyen bir çevre sorunu haline dönüşmüştür. Gürültünün insan sağlığı üzerinde psikolojik ve fizyolojik etkileri olduğu araştırmalarla ortaya koyulmuştur.

Hava Kirliliği Kontrolü

Hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde hava kalitesi ölçümleri yapılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu çerçevede temiz hava planları çıkarılmakta, koku ve hava kirliliği haritaları oluşturulmakta ve dağılım modellemeleri yapılmaktadır. Ayrıca, endüstriyel tesislerin çevrelerine olan etkilerini veya bir bölgenin hava kalitesi seviyesini farklı meteorolojik koşullar altında inceleyebilmek amacıyla AERMOD ve CALPUFF hava kalitesi modelleri kullanılmaktadır.

Projeler

  • Türkiye’de DHMİ Tarafından İşletilen Havalimanlarının Stratejik Gürültü Haritalarının Oluşturulması (2013 – 2018)
  • Gebze Organize Sanayi Bölgesi Hava Kalitesi ve Koku Kirliliği Seviyelerinin Belirlenmesi (2013 – 2014)
  • Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş Göynük Termik Santrali Tesisinin Hava Kirletici Kaynaklı Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi (2013 – 2019)
  • Mercedes - Benz Türk A.Ş. Aksaray Fabrikasına Ait Emisyon Parametrelerinin Uzun Süreli Ölçülerek Değerlendirilmesi (2010 – 2013)

Hava Kalitesi Yönetimi

Hava Kalitesi Yönetimi Stratejik İş Birimi olarak;  iklim değişikliği kapsamında sera gazı salınımlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum, hava kirliliğinin önlenmesine yönelik temiz teknoloji uygulamaları, hava kalitesi ölçümleri, hava kalitesi modellemesi, gürültü haritaları oluşturulması ve gürültü yönetimi konularında çalışmaktadır. Araştırma faaliyetleri yanında sanayi ve kamu kurumlarına hava kalitesi ve koku ölçümleri hizmetleri de verilmektedir.

Hava Kalitesi Yönetimi Stratejik İş Birimi özellikle;

-A +A
RSS - Hava Kalitesi Yönetimi beslemesine abone olun.