Gürültü Yönetimi

Gelişmekte olan ülkelerde hızlı değişimler sonucunda; konut ve sanayi alanlarının plansız ve iç içe gelişmesi, kontrol edilemeyen nüfus ve buna bağlı trafik yoğunluğu artışları, çevreye olumsuz etkileri belirlenmeden uygulanan yeni ulaşım sistemleri ve altyapı yetersizlikleriyle gürültü giderek önem kazanmış, insan sağlığını ciddi biçimde etkileyen bir çevre sorunu haline dönüşmüştür. Gürültünün insan sağlığı üzerinde psikolojik ve fizyolojik etkileri olduğu araştırmalarla ortaya koyulmuştur. Bu sebeple işitsel açıdan konforlu bir çevre oluşturmak için gürültü yönetimi kapsamında gürültü kontrol altına alınmalıdır. Gürültünün kontrol altına alınmasının ilk adımı etkilenme düzeyinin doğru tespit edilmesidir. Bu kapsamda Gürültü Yönetimi Grubu, belirli bir alan dâhilinde farklı kaynaklardan yayılan gürültü etkilerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi veya bu tür bir alanın tüm kaynaklar ve fiziksel çevre faktörleri hesaba katılarak değerlendirilmesi için stratejik gürültü haritaları tasarlanmaktadır. Stratejik gürültü haritaları ile gürültü azaltım potansiyeli belirlenerek, kontrol tedbirlerinin alınacağı bölgeler tespit edilebilmektedir. Bu kapsamda enstitümüzde, stratejik gürültü haritalarının hazırlanması konularında çalışmalar yürütülmektedir.

Hazırlanan gürültü haritaları sonrası gerektiğinde gürültü düzeyinin düşürülmesi de dahil olmak üzere gürültü ile ilgili sorunların çözümüne yönelik teknik önlemler, planlar ve yaptırımları da içine alan eylem planları konusunda da Gürültü Yönetimi Grubu tarafından çalışmalar yapılmaktadır.

Çalışma Alanları:

 • Gürültü probleminin bölgesel, genel ve ulusal ölçekte tanımlanması.
 • Toplumu ve idari yönetim birimlerini gürültü konusunda bilgilendirme .
 •  Ulaşım ile ilgili yeni düzenlemelere gidilmesi konusunda mevcut durum analizi ve öneri geliştirme.
 •  Açık hava kullanım alanlarında gürültü denetimi açısından gereken önlemlerin belirlenmesi.
 •  Yapı kabuğunda gürültü denetimi açısından gereken önlemlerin saptanması.
 •  İşleve uygun yerleşim alanı seçiminde veritabanı oluşturma.
 •  Kent planlama -özellikle trafik yollarının planlanması- konusunda veri setleri oluşturma.
 • Olası gelişmelerin oluşturacağı gürültü konusunda önceden tahmin yapabilme.

Gürültü denetimi sürecinde ilkesel olarak aşağıdaki sıranın izlenmesi ile en etkin ve ekonomik çözümlerin sağlanabilmektedir.

 • Kaynakta denetim
 • Kaynak-alıcı arasında denetim
 • Alıcıda denetim
-A +A